Logos a SAS: Nová aliance v oblasti Business Intelligence

Logos a SAS: Nová aliance v oblasti Business Intelligence


Logos a SAS uzavřely partnerskou smlouvu. Logos tím dále rozšiřuje své aktivity v oblasti datových skladů a Business Intelligence.

Od řešení pro ukládání dat a reporting se nyní Logos posouvá k pokročilým datovým analýzám. Pro SAS je partnerství se společností Logos příležitostí pro rozšíření portfolia aktivních uživatelů analytických a BI nástrojů v ČR.

Jde o služby klíčové pro risk management, správu marketingových kampaní, segmentaci klientů a další oblasti využívající pokročilé matematické a statistické techniky. To jsou řešení natolik složitá, že se zákazníkům nevyplácí pouštět se do nich vlastními silami, přitom ale tak specifická pro konkrétního zákazníka, že vyžadují hlubší znalost jeho businessu a vnitřního fungování,“ řekl Pavel Šťovíček, generální ředitel společnosti Logos.
Nástroje SAS již nyní využívá mnoho stávajících zákazníků společnosti Logos ve sféře financí i telekomunikací. Pro oblast datových skladů a Business Intelligence sestavil Logos zvláštní odbornou skupinu, která zastřešuje i nové partnerství se společností SAS.

„Klíčovou konkurenční výhodou je dnes maximální využití podnikových dat a schopnost předvídat budoucí vývoj. Právě to zákazníkům přináší Business Intelligence.“ uvedl Martin Šimko, který ve společnosti Logos vede speciální odbornou skupinu pro problematiku datových skladů a BI.

Podrobné informace o oblasti Business Intelligence viz naše rubrika Co je co.

Komentáře