Managed services od O2 určené firemním zákazníkům

Managed services od O2 určené firemním zákazníkům


Společnost Telefónica O2 svým zákazníkům nabízí tzv. řízené služby - Managed services. Technologie, které byly z důvodu vysokých nákladů dosud dostupné spíše velkým firemním zákazníkům, tak mohou nyní díky nové koncepci využívat i menší společnosti a podnikatelé.

Managed services je skupina služeb, které pokrývají celou oblast ICT od počítačových sítí, počítačů, hlasových služeb, bezpečnosti až po hosting. Služby jsou poskytovány s využitím moderních technologií a garantovaným servisním zajištěním. Zákazníkovi tak umožňují pružně reagovat na požadavky trhu bez ohledu na omezení možností vlastních zařízení. Veškeré činnosti jsou realizovány a garantovány společností Telefónica O2.

Platforma služeb Managed services je komplexním ICT řešením pokrývajícím všechny potřeby současného uživatele. Při vytváření její koncepce byl kladen velký důraz nejen na moderní technologie a procesy, ale i na možnosti customizace podle požadavků jednotlivých uživatelů. Zákazník zde kupuje pouze takové služby, které skutečně potřebuje a platí jen za to, co opravdu využívá. Rozsah i parametry je možné operativně přizpůsobovat podle aktuálních potřeb, není nutné dlouhodobě plánovat rezervy pro provoz. Díky značné flexibilitě lze také reagovat na nestandardní požadavky, jejichž řešení vlastními silami by znamenalo zbytečnou jednorázovou investici.

Na trh budou řízené služby uváděny postupně. Jako první Telefónica O2 nabízí služby řízeného hostingu O2Managed Hosting. Ten obsahuje tři dílčí služby. Managed Data Storage nabízí prostor pro uložení stovek až tisíců GB dat, které má zákazník kdykoliv k dispozici pro svou potřebu. Managed Server Hosting poskytuje výpočetní výkon, k němuž zákazník získává i administraci systému. Obává-li se zákazník ztráty dat, Managed Backup & Restore je snadným řešením pro jejich zálohovaní.

Nabídka v ostatních oblastech bude obdobně rozsáhlá, k jejímu kompletnímu spuštění dojde v první polovině roku 2008 s tím, že další nové služby budou postupně zařazovány podle požadavků trhu.

Komentáře