McAfee uvádí nástroj pro ochranu dat s technologií silního šifrování

Společnost McAfee uvedla McAfee Total Protection for Data. Jedná se o produkt zajišťující ochranu dat na všech úrovních a neustálý plný přehled a kontrolu nad důvěrnými daty bez ohledu na to, kde jsou umístěna. Nové řešení nabízí vysokou škálovatelnost a centrální správu, zahrnuje šifrování koncových bodů, kontrolu zařízení a řešení pro prevenci ztráty dat (host data loss prevention, DLP).

McAfee uvádí nástroj pro ochranu dat s technologií silního šifrování


Společnost McAfee uvedla McAfee Total Protection for Data. Jedná se o produkt zajišťující ochranu dat na všech úrovních a neustálý plný přehled a kontrolu nad důvěrnými daty bez ohledu na to, kde jsou umístěna. Nové řešení nabízí vysokou škálovatelnost a centrální správu, zahrnuje šifrování koncových bodů, kontrolu zařízení a řešení pro prevenci ztráty dat (host data loss prevention, DLP).


Zákazníci získají s tímto řešením komplexní monitorování a ochranu pro všechny používané komunikační kanály včetně podnikového e-mailu, soukromých e-mailů, aplikací pro zasílání zpráv (instant messaging), přenosu souborů, sdílení souborů pomocí P2P sítí, webového e-mailu i dalších komunikačních kanálů. Fakt, že do řešení je zahrnuto také šifrování koncových bodů, zajišťuje podnikovým zákazníkům ochranu i v případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži počítačů či jiných zařízení.

Řešení Total Protection for Data je integrováno s platformou McAfee ePolicy Orchestrator (ePO). Tato integrace zajišťuje plnou ochranu koncových bodů i ochranu všech kroků procesů, které mezi koncovými body probíhají. Zákazníci mohou dále používat současnou konzolu pro správu i příslušné agenty, které umožňují hladké nasazení a poskytují pokročilé reportovací funkce. Součástí je také centrální správa politik.


Šifrování dat nabízené společností McAfee zajišťuje ochranu vyžadovanou zásadami Safe Harbor (zásady pro zpracování zákaznických dat vydané Ministerstvem obchodu USA). Podniky jsou tímto způsobem chráněny před riziky prozrazení citlivých informací, před finančními ztrátami, poškozením značky, vznikem konkurenční nevýhody, ztrátou zákazníků nebo před nemožností dosáhnout požadované shodu s předpisy. Podrobné funkce auditu a protokolování spolu s rozsáhlou sadou šablon pro politiky a reportování navíc podnikům pomáhá dostát i náročným regulačním požadavkům.

Komentáře