Microsoft a RSA dodávají společné řešení k ochraně citlivých údajů

Na základě dlouho trvající mnohostranné aliance společnosti EMC a Microsoft oznámily, že rozšiřují své technologické partnerství, aby pomohly zákazníkům lépe chránit citlivé informace a bezpečněji je sdílet.

Microsoft a RSA dodávají společné řešení k ochraně citlivých údajů


Na základě dlouho trvající mnohostranné aliance společnosti EMC a Microsoft oznámily, že rozšiřují své technologické partnerství, aby pomohly zákazníkům lépe chránit citlivé informace a bezpečněji je sdílet. Obě společnosti společně navrhnou integrované systémové principy ochrany informací v rámci celé infrastruktury na základě obsahu, kontextu a identity.

Toto partnerství plně využije výhod prostředků a technologií společnosti Microsoft a RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC. Společnost Microsoft integruje klasifikační technologii RSA Data Loss Prevention (DLP) do své platformy a budoucích produktů pro ochranu informací. Výsledná spolupráce je navržena tak, aby umožnila organizacím centrálně definovat zásady zabezpečení informací, automaticky identifikovat a klasifikovat citlivá data uložená v podstatě kdekoli v podnikové infrastruktuře a využívat širokou nabídku možností ochrany dat v klientských zařízeních, sítích i datových centrech. V blízké budoucnosti také bude přepracována sada RSA DLP Suite 6.5, aby umožňovala těsnou integraci se službou Microsoft Active Directory Rights Management Services (RMS) v systému Windows Server 2008.

„Společnosti se s menšími či většími úspěchy snaží chránit svá citlivá data,“ říká Christopher Young, senior viceprezident pro produkty v RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC. „Specializovaná řešení požadují složité spojení zásad a technologií a také samostatnou nezávislou správu, což je složité a nákladné. Integrací technologie jako klasifikace RSA DLP do infrastruktury přináší Microsoft a RSA nový přístup, který nachází potřebnou rovnováhu mezi potřebami ochrany a přístupností dat.“

Tyto nové principy společností RSA a Microsoft umožňují reagovat na potřeby zákazníků prostřednictvím uceleného řešení s omezeným počtem součástí, které je třeba zakoupit, nasadit a spravovat. Integrací klasifikační technologie DLP do produktů společnosti Microsoft se výsledná infrastruktura stává obsahově orientovaná. Celé řešení je navrženo tak, aby zákazníkům umožňovalo centrálně spravovat a nastavovat zásady zabezpečení informací na základě identity uživatele bez ohledu na to, kde jsou dané informace uloženy či používány.

Microsoft je zároveň zákazníkem využívajícím sadu RSA DLP Suite k zabezpečení svých dat o platbách, zákaznících a duševním vlastnictví v tisících svých vlastních sdílených složkách a webech služby Microsoft Office SharePoint. Společnost Microsoft se rozhodla pro spolupráci s RSA, bezpečnostní divizí společnosti EMC, na základě dobrých zkušeností s přesností a škálovatelností klasifikační technologie RSA DLP a široké nabídky předdefinovaných zásad.

„Naše rozšířené partnerství s RSA (bezpečnostní divize EMC) se zaměřuje na významné snížení nákladů a složitosti ochrany informací a současně plné využití nejdůležitějšího aktiva každé organizace: informací. Tento princip je tvořen naším integrovaným řešením, nikoli doplňkem,“ vysvětluje Douglas Leland, generální manažer, Identity and Security Business Group, Microsoft. „Tato spolupráce je také důležitým příkladem snahy společnosti Microsoft pomáhat zákazníkům se zabezpečením jejich prostředí, zvýšením produktivity a omezením nákladů na IT prostřednictvím řešení, která obsahují technologie z oblastí identity i zabezpečení.“

Prvním výsledkem tohoto rozšířeného partnerství je těsná integrace sady RSA DLP Suite a technologie správy přístupových práv od společnosti Microsoft. Verze 6.5 sady RSA DLP Suite, jejíž vydání je plánováno na tento měsíc, bude obsahovat podporu Microsoft Active Directory RMS, součásti systému Windows Server 2008. Tato integrace umožní zákazníkům automaticky nastavovat zásady přístupu a používání informací prostřednictvím technologie RMS na základě jejich citlivosti. Integrace řešení RSA se službou Active Directory dále pomůže zákazníkům efektivně implementovat řešení pro ochranu před ztrátou dat vázanou na identitu zaměstnanců a jejich členství ve skupinách.

„Využívání klasifikace informací a funkcí jejich ochrany v celé infrastruktuře představuje ideální způsob zabránění únikům citlivých dat,“ uvádí Eric Ouellet, analytik organizace Gartner. „Automatické nastavení zásad správy přístupových práv na základě obsahu, kontextu a identity je významným spojením dvou stávajících principů ochrany citlivých informací, které dohromady poskytují více než by poskytovaly samostatně.“

Komentáře