Microsoft nabízí BI řešení pro analýzu, monitoring a plánování obchodních aktivit

Microsoft představil další krok ve vývoji řešení pro oblast business intelligence - Office PerformancePoint Server 2007. Jedná se o aplikaci, která díky vylepšeným možnostem v oblasti monitoringu, analýzy a plánování obchodních aktivit má umožnit společnostem dále zvyšovat jejich produktivitu.

Microsoft nabízí BI řešení pro analýzu, monitoring a plánování obchodních aktivit


Microsoft představil další krok ve vývoji řešení pro oblast business intelligence - Office PerformancePoint Server 2007. Jedná se o aplikaci, která díky vylepšeným možnostem v oblasti monitoringu, analýzy a plánování obchodních aktivit má umožnit společnostem dále zvyšovat jejich produktivitu.

Zaměstnancům má nové řešení zase usnadnit rozhodování na všech úrovních řízení. To vše navíc v jediném integrovaném řešení, které je zakomponováno do prostředí Microsoft Office.

Office PerformancePoint Server 2007 staví na existujících řešeních Microsoftu a mimo jiné pomáhá společnostem vytvářet a vést strategické plánování a rozhodování napříč celou organizací. Aplikace tak usnadňuje společnostem jak plánování, tak i monitoring stanovených cílů a trendů v odvětví. Současně umožňuje analyzovat data a nacházet v nich nezbytné závislosti.

Office PerformancePoint Server 2007 je určen jak pro menší společnosti s desítkami zaměstnanců, tak i pro největší podniky. K oficiálnímu uvedení produktu na český trh by mělo dojít v polovině listopadu tohoto roku.

Produktová řada business intelligence společnosti Microsoft se dále skládá z aplikace Microsoft SQL Server a systému Microsoft Office. To dává systémovým integrátorům a dodavatelům řešení nové možnosti pro rozvoj ucelených BI řešení, která jsou uzpůsobena specifickým požadavkům daného zákazníka nebo celého odvětví.

Komentáře