Nakupujeme síťové prvky

Každou pětiletku stojí IT oddělení před problémem obměny síťových prvků a výběru potřebných technologií a vhodných dodavatelů tak, aby se celý proces nemusel za rok opakovat. My vám poradíme, na co se při výběru zaměřit, zda zvolit jediného dodavatele a zda nenastal čas pouvažovat o VoIP.

Nakupujeme síťové prvky


Každou pětiletku stojí IT oddělení před problémem obměny síťových prvků a výběru potřebných technologií a vhodných dodavatelů tak, aby se celý proces nemusel za rok opakovat. My vám poradíme, na co se při výběru zaměřit, zda zvolit jediného dodavatele a zda nenastal čas pouvažovat o VoIP.

Nejpoužívanější technologií je podle Michala Menšíka, Network Designera společnosti Siemens Enterprise Network, přepínaný Ethernet, přičemž na přístupové vrstvě se jedná z 90 % o Fast Ethernet: „V páteřní oblasti již převažuje gigabitový Ethernet a v poslední době se začíná prosazovat 10gigabitový Ethernet.“

Historicky se ve firmách podle Radima Jandy, který působí na pozici Country Sales Manager – Enterprise Business Group ve firmě Alcatel-Lucent, používají standardní přenosové technologie typu switching a routing: „V poslední době se doplňují o širokou škálu bezpečnostních a telefonních technologií. Vše samozřejmě závisí na potřebách a finančních možnostech zákazníka.“

V SMB segmentu převládají podle Marka Bražiny, Pre sales Network Engineera společnosti Allied Telesyn, řešení postavená na kombinaci protokolů Ethernet a IP: „Umožňují provoz všech běžných aplikací na jednotné infrastruktuře s jednoduchou škálovatelností a správou.“

Rozdíly ve velikosti firmy jsou podle Bražiny v podstatě jen v použitém hardwaru z hlediska výkonnosti a v možnostech řízení celé sítě: „Čím větší firma, tím více investuje do pokročilých systémů správy sítě na bázi protokolu SNMP. Podobně je s rostoucím počtem uživatelů nutné řešit bezpečnost přenášených dat na vyšších vrstvách sítě, jakož i u jednotlivých uživatelů.“

Cyklus obměny

Běžně firma podle Menšíka provádí výměnu síťových prvků po pěti a více letech: „Hlavním důvodem je zejména implementace pokročilých technologií (např. VoIP), které stávajícími aktivními prvky nejsou podporovány. Dalším významným důvodem je samozřejmě zajištění potřebného výkonu (propustnosti) sítě.“

Obměna síťových prvků probíhá podle Bražiny v cyklu 3–5 let: „Činí se tak z důvodů technologického pokroku, vyšších požadavků a životnosti. Tomuto trendu napomáhají výrobci nabídkou delších záručních dob, než jsou povinni ze zákona. Zcela běžně je možné získat záruku 3 a více let na aktivní síťové prvky.“

Průměrný cyklus obměny je také podle Jandy 3–5 let, což je obvykle dáno finančními možnostmi zákazníka: „Ke zkrácení této obvyklé doby pro obměnu často vede prudký nárůst datového provozu i náročnost používaných aplikací, které kapacitně svými požadavky často překračují to, co stávající instalovaná technologie dokáže zvládnout.“

Výběr prvků

Hlavním hlediskem výběru by podle Jandy mělo být dokonalé zhodnocení, jaké řešení uspokojí potřeby zákazníka: „Je naprosto zbytečné nakupovat předimenzovanou technologii na místa, kde její vlastnosti nebudou využity, a naopak jen hazardér použije síť koncipovanou pro domácí kancelář ve výrobním prostředí. V tomto ohledu s klienty hovoříme vždy otevřeně a snažíme se jim rozumně šetřit náklady, ačkoliv tím de facto jdeme proti vlastnímu finančnímu zájmu.“

Nejdůležitější parametry jsou podle Bražiny poměr cena/výkon, jednoduchý management, celkové náklady včetně podpory (TCO): „Otevřenost systému pro aplikace jiných výrobců jsou vždy výhodou, jakož i co nejširší podpora pouze mezinárodně schválených síťových standardů. Je lepší se vyhýbat proprietárním funkcionalitám.“

Váha parametrů při výběru síťových prvků se podle Menšíka liší v závislosti na požadované aplikaci: „Každé zařízení je designováno do určité oblasti sítě fungující se specifickými parametry. Důležitost jednotlivých parametrů tak bude v každé situaci odlišná. S tím souvisejí také požadavky na funkční výbavu, rozšiřitelnost, výkon, spolehlivost, apod., které by měla daná zařízení k zajištění zejména maximální ochrany investic splňovat. Uveďme příklad – pokud je požadováno například nahrávání IP telefonie, je klíčovou funkcí LAN přepínačů zrcadlení portů. V oblasti WLAN je zase klíčová bezpečnost.“

Jeden, či více?

„Jednotná značka aktivní prvků v síti jistě představuje výhodu. Toto je významné v oblasti LAN, WAN a také v oblasti WLAN. Méně už mezi těmito oblastmi navzájem. V rámci každé uvedené oblasti by si zákazník měl definovat požadované funkce dané provozovanými aplikacemi. Takto vytvořený seznam funkcí lze obvykle naplnit aktivními prvky několika různých výrobců, mezi nimiž lze vybírat už podle ceny,“ radí Menšík. Pokud se chce zákazník vyhnout problémům, měl by podle jeho slov v každém případě pro všechny uvedené oblasti zvolit jednoho zkušeného integrátora: „Nesprávně navrženou síť nezachrání sebelepší aktivní prvky.“

„U síťových prvků je lepší využívat služeb jednoho dodavatele – hovoří pro to jak podpora, tak i cenové podmínky,“ radí Bražina.

„Jednoznačně doporučuji pečlivě vybírat jednoho silného dodavatele a v případě spokojenosti se jej držet. Silný servisní partner je v oblasti IT polovina úspěchu. Je samozřejmě na zvážení použití samostatného dodavatele pro specifické oblasti, jakou je například bezpečnost,“ doporučuje Janda.

Co řeší zákazníci

„Většinou s námi zákazníci konzultují návrh a optimalizaci řešení jejich IT infrastruktury. Vzhledem k složitosti dnešních technologií je nutné, aby na každém řešení spolupracoval tým specialistů, který obvykle klient nemá k dispozici,“ potvrzuje Janda.

Na Allied Telesyn se podle Bražiny zákazníci nejčastěji obracejí kvůli řízení kvality služeb (QoS) a nasazení VoIP na stávající infrastrukturu: „Také řešíme přechody mezi optickou a metalickou infrastrukturou.“

„Nejčastěji řešíme bezpečnost přístupu do sítí LAN/WLAN, segmentaci sítí do virtuálních LAN VLAN, autentizaci uživatelů, komplexní zabezpečení sítí, centrální management a Quality of Services,“ přibližuje Menšík.

Technologie budoucnosti

Z pohledu budoucnosti považuje Janda za nejlukrativnější oblasti bezpečnost a IP telefonii: „Jsou dostatečně široké, aby se v nich uplatnily i menší společnosti, a dávají i možnost prodat služby a ne jen takzvaně posunout železo za minimální marži.“

„Klíčovými technologiemi pro několik příštích let je 10G Ethernet pro jádro sítě a bezdrátový WiMax – oba tyto protokoly zajišťují požadovanou kapacitu a kvalitu služeb pro uživatele na příslušném médiu – optická/metalická infrastruktura, bezdrátový přenos,“ předpovídá Bražina.

„Požadavky jsou dané zejména rostoucími nároky na přenosové kapacity, proto za nejzásadnější technologii blízké budoucnosti považuji zejména 10gigabitový Ethernet. Dále se může jednat o implementaci pokročilých bezpečnostních funkcí do síťových zařízení,“ konstatuje Menšík.

Foto: Wikipedia, licence obrázku GFDL

Komentáře