Nakupujeme telekomunikační služby - 2

Výběr toho správného telekomunikačního operátora není záležitostí jedné kávy a cigárka. Operátoři své nabídky schválně halí do závoje nejrůznějších tarifů, speciálních nabídek a akcí, takže z toho často nemohou být moudří ani oni sami. Navíc potřeby firmy a jejích zaměstnanců se v čase mohou dramaticky měnit, takže také s tím je při výběru třeba počítat. Platí tedy staré známé „dvakrát měř, jednou řež“.

Nakupujeme telekomunikační služby


Vědí, co chtějí?
Zákazník by si měl při výběru nejdříve nadefinovat své požadavky na nakupované telekomunikační služby. „S případným auditem telekomunikačních potřeb může zákazníkovi pomoci také oslovený operátor. Zákazník musí vědět, jak často a jak intenzivně zaměstnanci ve firmě komunikují mezi sebou i externě, jak využívají připojení k internetu a datové služby,“ konstatuje Budník. „Také je nezbytné zmapovat způsob propojení poboček a datové toky. Podle těchto parametrů pak již telekomunikační operátor dokáže navrhnout optimální řešení šité na míru konkrétní společnosti.“
„I v případě výběru dodavatele vstupuje do hry celá řada potenciálních kritérií. Ať už jde o logistickou dostupnost, renomé dodavatele, zkušenosti s ním, finanční hledisko, schopnost nepravidelných dodávek či termíny splatností u faktur,“ doplňuje Žabka.

Kvalita služeb je podle Chlupáčkové ovlivněna zejména profesionálním přístupem dodavatele. „Můžete mít rozsáhlou infrastrukturu a ještě nemusíte nabízet kvalitní služby. Naopak můžete mít pár centrálních uzlů a služby mohou být nesmírně kvalitní.“ Výkon v oblasti telekomunikací z pohledu uživatele je tak podle Chlupáčkové poměrně relativní parametr. „Většinou to vnímáme ve spojení s internetem a datovými službami jako efektivní rychlost propojení. To je většinou ovlivněno kvalitou infrastruktury a službami poskytovatele.“

Každému dle velikosti
Základní rozdíl v preferencích podniků různé velikosti vnímá Chlupáčková ve způsobu stanovení priorit pro výběr dodavatele: „Malé podniky většinou rozhodují rychle na základě momentálních výhodných nabídek. Střední podniky chtějí již dosáhnout na podmínky velké klientely, ale také se začínají zamýšlet nad různými typy služeb a nad novými technologiemi. U velkých podniků je rozhodovací proces dlouhý a bývá většinou krkolomný pro všechny zúčastněné strany.“ I tam ale prý již začínají uvažovat moderně a přemýšlejí, jak se zbavit činností, které nesouvisejí s jejich primárním zaměřením.

„Velikost firmy hraje při výběru telekomunikačních služeb velice důležitou roli,“ podotýká Žabka. „Malá firma nebo podnikatel s několika zaměstnanci vyžadují zcela jiné služby a jiný přístup než velké korporace.“

Z hlediska velikosti firem se podle Budníka dá říci, že čím větší firma, tím komplexnější požadavky na poskytované služby a tím větší důraz na garanci dostupnosti a kvality služeb. „Menší firmy někdy příliš jednoznačně preferují cenu služby na úkor kvality. Neuvědomují si, že neočekávané výpadky telekomunikačních služeb se jim mohou prodražit. Hodně záleží i na povaze podnikání dané firmy a na tom, nakolik je závislá na telekomunikačních službách.“
Komentáře