Nová produktová řada Citrix Delivery Center

Nová produktová řada Citrix Delivery Center


Společnost Citrix Systems oznámila uvedení nové produktové řady nesoucí název Citrix Delivery Center. Ta zastřešuje čtyři hlavní skupiny výrobků: Citrix XenServer, Citrix XenDesktop, Citrix NetScaler a Citrix XenApp (dříve Citrix Presentation Server).

Citrix rovněž představila nový nástroj Citrix Workflow Studio, s jehož pomocí mohou zákazníci plně využít všech výhod produktů Citrix Delivery Center na základě řízení komunikace v rámci různých produktů Citrix i řešení od dalších dodavatelů.

Podle výrobce je nová značka Citrix Delivery Center odrazem stále intenzivnější snahy IT firem o přeměnu statických datových center na dynamická "centra poskytování služeb". Datová centra, jak již plyne z jejich názvu, byla tradičně chápána jako statické sklady aplikací a dat, orientované spíše na dlouhodobé výrobní projekty než na poskytování služeb na vyžádání s velmi krátkou dobou odezvy. Tento zastaralý model však jen stěží zvládá potřeby horečnatě se měnícího obchodního prostředí dnešních dnů, kdy firmy čelí nepolevující záplavě nových aplikací a zařízení, tlaku nových konkurentů i stále mobilnější pracovní síly. Podnikání je dnes postaveno na aplikacích. Schopnost poskytovat aplikace a pracovní prostředí komukoli, kdykoli a kdekoli z jednoho zabezpečeného místa je tedy pro většinu IT firem stále důležitější. Citrix Delivery Center poskytuje komplexní infrastrukturu pro poskytování aplikací, a je proto prvním řešením na trhu, které je odpovědí na zmiňované problémy v rámci všech aplikací, sítí i uživatelů.

"V dnešním neustále se měnícím podnikatelském prostředí nedokáže tradiční způsob nasazování aplikací potřeby větších podniků splnit," uvedl Michael Rose, výzkumný analytik ze společnosti IDC. "Stále roste počet mobilních pracovníků, výpočetních pracovišť, aplikací i uživatelských scénářů; infrastruktura poskytování aplikací pak představuje dynamický a pružný způsob, jak aplikace uživatelům zpřístupnit. Citrix Delivery Center je jedinečný způsob napomáhající při řízení kritických součástí infrastruktury nezbytných ke skutečnému poskytování aplikací."

Komentáře