Nová verze ERP systému QAD Enterprise Applications 2008

QAD Enterprise Applications 2008 je nejnovější verzí obsahující kompletní aplikace od společnosti QAD.

Nová verze ERP systému QAD Enterprise Applications 2008


QAD Enterprise Applications 2008 je nejnovější verzí obsahující kompletní aplikace od společnosti QAD.

Zákazníci v ní najdou větší množství možností zaměřených na podporu naplnění vize perfektního štíhlého trhu pro výrobu – maximální štíhlost, systém just-in-time pro sdílení informací a procesů.

ERP systém QAD EA 2008 je postavený na ověřené platformě QAD Enterprise Applications a byl vytvořený tak, aby pokryl veškeré požadavky globálních výrobců – bez ohledu na to, jak odlišný je jejich byznys anebo místo kde působí. QAD EA 2008, vyvinutý na základě spolupráce se zákazníky, kombinuje uživatelskou výkonnost, flexibilitu aplikace a funkční sofistikovanost v nejrozsáhlejší verzi QAD, která byla kdy uvolněná.

S verzí QAD EA 2008 uvolňuje společnost QAD robustní platformu pro všechny výrobce, která pokrývá jejich potřeby, včetně rozdílných výrobních technik. QAD EA byl vylepšený s ohledem na to, aby každý uživatel QAD EA 2008 zvýšil svou výkonnost, zaměřil se na širší záběr informací a funkcionalitu, a aby každodenní práce se systémem byla příjemnou činností.

Výrobní společnosti s novou verzí QAD EA 2008 získají:

- Enterprise Suite – Kompletní balík funkcionalit, které jsou potřebné pro provoz nejsložitějších výrobních závodů a nejrozmanitějších nadnárodních výrobců - od Enterprise Financials (modul Finance) až po Product Lifecycle Management (Řízení životního cyklu produktu).

- Human Engineering – QAD EA je navržený se snadnou uživatelskou obsluhou, rychle implementovatelný a intuitivní. Řešení zahrnuje popis procesních map, flexibilní pracovní toky a automatizaci, která pomáhá uživatelům zákazníka být více efektivní a společnosti být více produktivní.

- Global Platform – Kombinace softwaru a služeb, které mohou být implementované na celém světě. Infrastruktura domény QAD umožňuje společnostem větší sortiment v konfiguracích vlastní IT infrastruktury umožňující centralizaci, decentralizaci a hybridní konfigurace.

- Deployment Independence – QAD EA 2008 je dostupný v úrovních „on-demand“ (flexibilně dle požadavku), „on-premise“ (standard) nebo „on-appliance“ (dle skutečného využití). Určené k obsluze specifického IT a požadavků na podnikání pro každého individuálního zákazníka. QAD tak reaguje na rozvíjející se trend dodávat software jako službu (SaaS).

- Service Oriented Architecture (SOA) – Otevřená a flexibilní, QAD EA 2008 spolupracuje s jakoukoli standardní technologií a značně redukuje náklady na integraci.

Navíc, QAD EA 2008 obsahuje variantně nejnovější verzi modulu QAD Finance (QAD Enterprise Financials). Modul byl vyvinutý na poskytnutí větší pružnosti pro globální společnosti.

Modul QAD Enterprise Financials poskytuje:

- Kompletní finanční řešení pro nadnárodní výrobní společnosti umožňující účetní transakce a řízení financí v organizaci, poskytuje jednoduché interní reportingové nástroje a sofistikovanou tvorbu rozpočtů a analýz.
- Nasazení do nadnárodních společností a podporu více jazyků, měn a daňových systémů. Řídí mezinárodní účetní toky stejně tak jako přehodnocení měny a rozdílné daňové systémy.
- Rozšířenou tvorbu rozpočtů a nákladové účetnictví představuje vedení kontroly nákladů a alokaci sporných oblastí. Tento nástroj podporuje víceúrovňový pohled na organizační, úsekovou a provozní úroveň.

QAD EA 2008 je vysoce přizpůsobitelný, zajišťuje splnění potřeb podniků všech velikostí – od malých, přes střední s omezeným dosahem až po velké nadnárodní korporace. QAD EA 2008 byl vytvořen také tak, aby vyhověl přísným požadavkům, kterým čelí výrobci včetně splnění požadavků na bezpečnost a státních anebo odvětvových nařízení.

Minerva své zákazníky seznámí s novou verzí a možnostmi detailněji na uživatelské konferenci, kterou každoročně Minerva pro své zákazníky organizuje.

Komentáře