Nová verze Oracle Identity Manager

Software pro přidělování uživatelských účtů přináší nové funkce zajištění shody s předpisy a výkaznictví pro audit, vyšší uživatelský komfort a rychlejší nasazení.

Nová verze Oracle Identity Manager


Software pro přidělování uživatelských účtů přináší nové funkce zajištění shody s předpisy a výkaznictví pro audit, vyšší uživatelský komfort a rychlejší nasazení.

K dispozici je nová verze Oracle Identity Manager. Ten je součástí middlewaru Oracle Fusion. Jedná se o řešení přidělování a správy uživatelských účtů, které umožňuje organizacím automatizovat proces přidávání, aktualizací a odstraňování uživatelských účtů z aplikací a adresářů. Generuje podrobné výkazy toho, kdo má přístup ke konkrétním datům, zdrojům a informacím, a tak pomáhá zajistit shodu s platnými předpisy.

Nová verze produktu Oracle Identity Manager odpovídá na rostoucí potíže organizací v souvislosti se zajištěním shody a s časem potřebným k dokončení auditu následujícími novými funkcemi:

  • Zdokonalené funkce osvědčení - další podpora osvědčení pro automatizaci průběžné certifikace přístupových oprávnění, jak je vyžadováno předpisy.
  • Další předem připravené výkazy - 19 nových šablon předpisových a provozních výkazů, které pomohou organizacím zoptimalizovat procesy auditu.
  • Nový nástroj pro grafické navrhování pracovních postupů - funkčně bohatý webový návrhový nástroj zjednodušuje tvorbu a udržování přidělovacích a schvalovacích postupů.
  • WS-SPML 2.0 Inbound Gateway - standardizované rozhraní, které umožňuje rychlou integraci napříč heterogenními prostředími a pomáhá urychlit nasazení.
  • Aktualizovaní průvodci propojením - usnadňují tvorbu nových konektorů a zjednodušují integraci.

Další informace najdete na webu http://www.oracle.com/identity.
Komentáře