On-line komunikace firem graficky bohatší

On-line komunikace firem graficky bohatší


Adobe uvedla LiveCycle Enterprise Suite (ES), software pro automatizaci procesů, který má podnikům a úřadům umožnit efektivněji komunikovat se zákazníky, občany, partnery a dodavateli. LiveCycle ES spojuje technologie, Flex, PDF a Flash.

Pomocí LiveCycle ES mohou organizace vytvářet snadno použitelné a vizuálně bohaté aplikace určené lidem, kterým stávající online aplikace a systémy online podpory nevyhovují. Například finanční instituce mohou použít LiveCycle ES pro komunikaci se zákazníky pomocí samoobslužných aplikací, které jim nabídnou širší paletu služeb na vyžádání.

LiveCycle ES obsahuje škálovatelné komponenty, umožňující tvorbu, správu a optimalizaci procesů při komunikaci se zákazníky. Organizace mohou nyní použít průvodce formuláři Form Guides a grafiky založené na technologii Flash. LiveCycle ES automatizuje zpracování dat včetně integrace s moduly generujícími pravidla, úložišti dat a webovými službami. LiveCycle ES také podporuje vylepšené možnosti výstupu dat, správu práv, certifikaci dokumentů a digitální podpisy.

Komentáře