Oracle Audit Vault proti vnitřním hrozbám

Oracle uvádí na trh řešení Audit Vault, které pomůže organizacím řešit regulatorní požadavky a obavy spojené s vnitřními hrozbami. Jedná se o podnikové řešení konsolidace a správy auditů.

Oracle Audit Vault proti vnitřním hrozbám


Oracle uvádí na trh řešení Audit Vault, které pomůže organizacím řešit regulatorní požadavky a obavy spojené s vnitřními hrozbami. Jedná se o podnikové řešení konsolidace a správy auditů.

Organizace, které se potýkají s četnými regulačními nároky a rostoucími obavami z vnitřních hrozeb, využívají auditní databáze jako důležité bezpečnostní opatření. Audit Vault podle Oraclu poskytuje komplexní pohled na auditní data získaná z databáze, pomáhá zajistit integritu těchto informací a snižuje náklady na zajištění shody tím, že usnadňuje auditorům a bezpečnostním specialistům správu a vykazování těchto dat. Například poskytovatel finančních služeb využije Oracle Audit Vault k ověření shody se zákony a předpisy prostřednictvím auditu transakcí a monitorování aktivit uživatelů napříč různými finančními systémy.

Pomocí tohoto produktu mohou organizace moci konsolidovat různé auditní databáze napříč celým podnikem a uchovávat data z auditů na jednom místě. Funkce řešení Oracle Audit Vault pro upozorňování navíc pomáhají organizacím včas neoprávněný přístup. Pomocí řešení Oracle Audit Vault lze také centrálně spravovat konfiguraci auditní databáze, což usnadňuje nasazení konzistentních, jednotných zásad auditu.

Systémoví integrátoři mohou Audit Vault začlenit do své poradenské praxe v oblasti řízení rizik, zatímco dodavatelé softwaru mohou toto řešení zabudovat do svých produktů.

Komentáře