Oracle Data Integration Suite je k dispozici

Oracle Data Integration Suite je k dispozici


Oracle Data Integration Suite je komplexní integrační platforma, jež propojuje heterogenní zdroje dat a aplikace a poskytuje data napříč celým podnikem.

Programový balík je součástí middlewaru Oracle Fusion, technologické základny architektury orientované na služby.

Komponenty produktu Oracle Data Integration Suite tvoří kostru pro integraci dat z různých zdrojů a aplikací včetně IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, Teradata, Oracle Database a aplikací pro plánování podnikových prostředků Oracle i jiných dodavatelů.

Funkce Oracle spojují nové technologie architektury orientované na služby (SOA) s konvenčními komponentami správy dat, jako jsou funkce pro extrakci, načtení a transformaci dat (E-LT), funkce pro zajištění kvality dat (DQ), profilování dat (DP) a master data management (MDM). Oracle Data Integration Suite kombinuje hlavní přednosti technologií Oracle v oblasti správy podnikových procesů a řízení změn s funkcemi produktu Oracle Hyperion pro správu hlavních dat. Dále nabízí rozsáhlé služby přesunu a doručování dat, široké možnosti připojení ke zdrojům dat, základní služby integrace dat a služby metadat.

Oracle Data Integration Suite může volitelně obsahovat technologii gridu pro sdílené zpracování dat v paměti. K dispozici jsou také nové produkty Oracle Data Profiling a Oracle Data Quality for Oracle Data Integrator, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností Harte-Hanks Trillium Software. Trillium Software System je zabudován v produktu Oracle Data Integrator.

Komentáře