Oracle koupil firmu nabízející správu rolí

Oracle provedl akvizici firmy Bridgestream, dodavatele softwaru pro podnikovou správu rolí. Správa rolí je součástí implementace správy identit a pomáhá zdokonalit zabezpečení podnikového informačního systému a současně vyhovět regulatorním požadavkům.

Oracle koupil firmu nabízející správu rolí


Oracle provedl akvizici firmy Bridgestream, dodavatele softwaru pro podnikovou správu rolí. Správa rolí je součástí implementace správy identit a pomáhá zdokonalit zabezpečení podnikového informačního systému a současně vyhovět regulatorním požadavkům.

Finanční podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.

Přidáním funkcí softwaru Bridgestream pro vyhledávání, definici a správu rolí do stávajícího řešení Oracle pro správu uživatelských účtů a řízení přístupu vzniklo ucelené řešení správy identit na trhu. Oracle Identity and Access Management Suite je součástí middlewaru Oracle Fusion Middleware.

Zvýšený důraz na shodu s regulatorními předpisy jako Sarbanes-Oxley nebo HIPAA vytvořil požadavek, aby organizace striktně kontrolovaly přístup k citlivým systémům a pravidelně monitorovaly přístupová oprávnění. Nicméně správa a monitorování toho, kdo má k čemu přístup, na úrovni jednotlivých uživatelů a zdrojů, je pro velké organizace nákladná. Produkty Bridgestream SmartRoles a Discoverer řeší tuto situaci tím, že podporují řízení přístupu na základě rolí, kde jsou oprávnění podřízena pracovním rolím jednotlivých uživatelů v podniku. Podniky mohou pomocí těchto produktů analyzovat stávající přístupová oprávnění a na jejich základě definovat typové role. Role potom mohou spravovat napříč celým okruhem uživatelů a při jejich přidělování uplatňovat principy oddělování povinností.





Komentáře