Oracle Retail R13 pro řízení maloobchodu

Řešení Oracle Retail Release 13 je novinkou pomáhající maloobchodním řetězcům s rozhodováním o dodavatelském řetězci a zásobování obchodů.

Oracle Retail R13 pro řízení maloobchodu


Řešení Oracle Retail Release 13 je novinkou pomáhající maloobchodním řetězcům s rozhodováním o dodavatelském řetězci a zásobování obchodů.

Jedna z nových funkcí například propojují dodavatelský řetězec od dodavatele až po spotřebitele a pomáhají obchodníkům efektivněji umísťovat produkty do konkrétních obchodů, aby byli zákazníci spokojeni a přitom nedocházelo k nadbytečnému zásobení.

Výčet největších novinek v Oracle Retail R13:

  • Pravidelná optimalizace cen – funkce Regular Price Optimization zajišťuje optimalizaci celého životního cyklu tvorby cen a umožňuje nastavit generování cen s ohledem na maximalizaci marží, prodeje a výhodnosti pro zákazníka.
  • Merchant Workspace – poskytuje uživatelům aplikace Oracle Retail Release 13 funkce jednotného přihlašování, kontrolního panelu a generování sestav napříč různými řešeními.
  • Velkoobchodní funkčnost – nabízí maloobchodníkům novou příležitost rozšiřování podílu na trhu prodejem výrobků jiným podnikům.
  • Globální funkce pro optimalizaci výkonu – zahrnují funkce několika účetních sad a vylepšení databáze skladových zásob pro účely DPH, které pomohou obchodním řetězcům s mezinárodní expanzí.
  • Vyspělé bezpečnostní funkce – vylepšené protokolování činnosti uživatelů a dokumentace k zabezpečené implementaci pomůže s ochranou zákaznických informací a při projektech zajištění shody s platnými předpisy.
  • Řešení Oracle využívá 20 největších světových řetězců, jimž dodává software pro řízení dodavatelského řetězce, provozu, merchandisingu, systémy do obchodů, nástroje pro optimalizaci, podnikové aplikace a infrastrukturní software.

Stručný popis řešení Oracle Retail Release 13 http://www.oracle.com/industries/retail/pdfs/oracle-retail-release13-enabling-transformation-br.pdf
Komentáře