Oracle uvádí Database 11g

Oracle uvádí svoji databázi ve verzi 11g. Novinkou je speciální navržení databáze pro grid, mechanismy pro clusterování databázových serverů, zdokonalená správa životního cyklu informací a vylepšené OLAP kostky datových skladů...

Oracle uvádí Database 11g


Oracle uvádí svoji databázi ve verzi 11g. Novinkou je speciální navržení databáze pro grid, mechanismy pro clusterování databázových serverů, zdokonalená správa životního cyklu informací a vylepšené OLAP kostky datových skladů...

Oracle Database 11g podle dodavatele pomůže organizacím lépe kontrolovat podnikové informace, získat lepší přehled o chodu byznysu a rychle se přizpůsobovat měnícímu se konkurenčnímu prostředí. Pro tyto účely obsahuje databáze mechanismy pro clusterování databázových serverů, automatizaci správy datového centra a řízení zátěže. S bezpečnými, vysoce dostupnými a škálovatelnými sítěmi dostupných serverů a úložných zařízení mohou uživatelé Oracle 11g zvládat i náročné úlohy v oblasti transakčního zpracování, datových skladů a správy obsahu.

Oracle Database je databáze navržená pro grid computing. Podle dodavatele přináší vysoký výkon, škálovatelnost, dostupnost, zabezpečení a snadnou správu v levných sítích standardizovaných úložných zařízení a serverů. Databáze je navržena tak, aby ji bylo možné efektivně provozovat na malých blade serverech, na největších víceprocesorových serverech i na clusterech všech velikostí.

Naši zákazníci se dnes více než kdy v minulosti potýkají s rychlým růstem dat, se zvýšenými nároky na integraci dat a s finančními tlaky na IT. Oracle Database 10g přinesla průlomovou koncepci Enterprise Grid a více než polovina zákazníků Oracle již na tuto verzi přešla. Oracle Database 11g přináší řadu klíčových vlastností požadovaných našimi zákazníky pro ještě snazší a širší nasazení gridových sítí Oracle,“ uvedl Andy Mendelsohn, senior viceprezident společnosti Oracle pro technologie databázových serverů.

Technologie Real Application Testing snižuje časovou náročnost změn, související rizika a náklady Oracle Database 11g obsahuje funkce samočinné správy a automatizace, které pomohou organizacím dodržovat podmínky dohodnutých SLA. Technologie Oracle Data Guard umožňuje zákazníkům používat záložní databázi nově nejen pro ochranu před poruchou systému a celosystémovým zhroucením, ale i ke zvýšení výkonnosti produkčního prostředí. Oracle Data Guard umožňuje simultánní čtení a obnovu záložní databáze, kterou tak lze využívat ke generování sestav, k zálohování, testování a implementaci upgradů produkčních databází. Tím, že dovoluje přesunout pracovní zátěž z produkčního systému na záložní, pomáhá Oracle Data Guard zvyšovat výkonnost produkčních systémů a poskytuje i výhodnější řešení pro obnovu po havárii.

Zdokonalená správa životního cyklu informací (ILM) a úložných zařízení Oracle Database 11g rozšiřuje možnosti v oblasti partitioningu a komprese dat a tím zaručuje výhodnější správu životního cyklu informací a jejich uložení. Nová verze dále obsahuje funkci Oracle Total Recall, která umožňuje administrátorům definovat tabulky, pro které se bude automaticky dlouhodobě ukládat historie změn. Pomocí běžných dotazů pak vybraní uživatelé mohou pracovat s informacemi k zadanému datu v minulosti. Tato funkce tak nabízí snadný způsob, jak přidat k datům časový rozměr pro sledování změn, audit a zajištění shody s předpisy.

Oracle Database 11g přináší rovněž inovace v oblasti datových skladů. Takzvané OLAP kostky byly podle dodavatele zdokonaleny tak, že se chovají jako materializované pohledy v databázi. Díky tomu mohou vývojáři používat standardizované SQL dotazy a přitom využívat vysoký výkon OLAP kostek.

Komentáře