Přenositelnost mobilních čísel je ztrátová záležitost

Možnost ponechat si své číslo při přechodu k jinému mobilnímu operátorovi (tzv. přenositelnost čísel v mobilních sítích) během roku využijí v České republice podle odhadů společnosti Eurotel dvě procenta uživatelů.

Přenositelnost mobilních čísel je ztrátová záležitost


Možnost ponechat si své číslo při přechodu k jinému mobilnímu operátorovi (tzv. přenositelnost čísel v mobilních sítích) během roku využijí v České republice podle odhadů společnosti Eurotel dvě procenta uživatelů.

Odhady mobilního operátora vzešly ze zkušeností ze zahraničí, kde využila přenositelnost mobilních čísel (Mobile Number Portability – MNP) v průměru 2 % uživatelů v Evropě. Například ale v Belgii se číslo přeneslo přes 7 %, naopak v Německu či Francii využilo MNP pouze 0,4 % zákazníků. Obecně lze ale říci, že všude ve světě bylo zavedení přenositelnosti čísla finančně velmi náročné a celkové využití služby nesplnilo očekávání operátorů. Samotný Eurotel odhaduje své investice na 400 milionů Kč. Všichni tři mobilní operátoři by pak měli zaplatit přibližně jednu miliardu korun.

V rukách ČTÚ
Problematika přenositelnosti mobilních čísel je zahrnuta v novém zákonu o elektronických komunikacích, který vstoupí v platnost v květnu tohoto roku. Komerční spuštění služby MNP se pak očekává v prvním čtvrtletí příštího roku. Během června a července 2005 by měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydat prováděcí předpis, kterým stanoví konkrétní pravidla pro přenositelnost mobilních čísel. Operátoři se zase musejí dohodnout na způsobu práce s portovaným číslem, na principech hrazení či informování zákazníků a vůbec na technické realizaci služby.

MNP a zákazník
Podle návrhu Eurotelu by měl zákazník, který hodlá přejít k jinému operátorovi, podat žádost o portaci, v jejímž rámci by si měl vypořádat závazky vyplývající ze stávající smlouvy. Opouštěný operátor by pak měl vydat uživateli vysvědčení o splnění podmínek k přenesení čísla a následně novou SIM kartu se stejným číslem. K novému operátorovi se ale přenáší jen číslo a ne služby či peníze (uživatelé předplacené karty by tedy měli provolat svůj kredit do spolední koruny). Zákazník tudíž nemá garanci, že u nového operátora bude moci odebírat stejné služby. Další problémy souvisejí také s informováním, tedy jakým způsobem bude zákazník informován o tom, do které sítě volá (se zavedením přenositelnosti čísel již nepůjde odhadnout síť operátora podle jeho předvolby). Eurotel upřednostňuje informování přes web, SMS či IVR. Dosud není jasná ani cena za převod čísla. Jednou z možností zpoplatnění je, že si platbu za službu MNP rozdělí zákazník a operátor, ke kterému přechází. Problémů je však daleko více…

Zkušenosti z pevných sítí
Služba přenositelnosti čísel funguje již v pevných sítích (Fixed Number Portability), mezi mobilní a pevnou přenositelností však existuje mnoho rozdílů. Podle mobilních operátorů je u mobilních sítí zavedení služby mnohem složitější, protože pevní operátoři nemusejí řešit specifické služby, jako například SMS nebo MMS či rozdílnou nabídku služeb třetích stran (elektronické bankovnictví nebo například loga, melodie a další zábavní obsah), na které musí být v MNP procesech brán zřetel.

Komentáře