Přínosy systémů CMS v praxi - 2

Obecným charakteristikám systémů pro správu obsahu (CMS) již bylo věnováno hodně pozornosti. V tomto článku se proto podíváme na CMS z praktičtějšího pohledu: na několik typových požadavků a na konkrétní postupy jejich řešení v CMS, které přinášejí požadované zefektivnění práce. Konkrétně jde o postup vytvoření a publikace tiskové zprávy, realizace produktové microsite a kompletní rebranding webu společnosti, které nám ukáží, jak a proč se nasazení CMS vyplatí nejen v každodenní práci, ale také u střednědobých a rozsahem velkých projektů.

Přínosy systémů CMS v praxi


Příklad č. 2: Tvorba microsite

Počet požadavků na microsite je nižší než počet vytvořených tiskových zpráv nebo základních stránek webové prezentace. Není však výjimkou například jedna produktová microsite za jeden měsíc. Rozsah může být různý, od jednoduché flashové prezentace k obsáhlejšímu informačnímu produktovému webu se soutěžemi, materiály ke stažení a sekcí pro registrované. Microsite může být jen jiným pohledem na data umístěná v rámci hlavní prezentace a systému na různých místech. Microsite ale také může představovat zcela novou prezentaci, s originálními daty, obohacenou o funkčnost specifickou pro daný miniweb (např. soutěž), vymykající se zcela základní koncepci webu ať už po stránce designu nebo struktury.

Tvorbu microsite dostane zpravidla na starost brand manažer. Ten má však obvykle spoustu dalších pracovních povinností. Jeho úkol, tedy zajistit spuštění projektu v očekávaném rozsahu a hlavně termínu, mu pak musí zabrat co nejméně času.

Základní rozdíly

Základní rozdíl mezi použitím nebo nepoužitím CMS spočívá především v rozsahu prací, které přinesou stejný efekt. Na počátku je nutné vytvořit prostředí, ve kterém prezentace bude vznikat. V případě CMS se jedná o několik úkonů založení nového projektu a jeho konfigurace s náročností maximálně v jednotkách hodin. Není například nutné instalovat separátní virtuální server, na kterém by mohlo probíhat testování a vývoj microsite.

V případě, že se počítá s novou grafickou podobou webu, je design po jeho schválení rozřezán a převeden do HTML šablon, které jsou uloženy do CMS, aby z nich mohly být jednotlivé stránky později „poskládány“.

Poslední fázi plnění prezentace obsahem jsou pak už schopni zastat koncoví editoři bez technických znalostí. Kompletní webová prezentace tak může být hotová za několik dní. Včetně testování, kontroly a nasazení prezentace do ostrého provozu, protože­ není nutné její složité přesouvání. Práce související se založením projektu v systému, přípravou designu a vytvořením šablon musí zastat vyškolení pracovníci (administrátor, grafik, kodér), tedy podobně jako v případě bez CMS. Nutná součinnost je však několikanásobně nižší, protože pracují v systému, který je na řešení takových požadavků připraven a umožňuje efektivní spolupráci. Pro členy editorského týmu je obvykle dostačující základní školení, které zúčastněným ukáže, principy efektivní práce v systému.

Konkrétní práce pak může probíhat rychle díky odpovídajícím nástrojům, jako je kopírování objektů či celé struktury prezentace v systému. Lze tak vytvořit jednu sekci s definovanou strukturou, tu následně dvěma kliknutími nakopírovat a následně pouze doplnit obsah konkrétních stránek. Důležitým faktorem je, že po dobu vývoje prezentace je možné neustále využívat data uložená v systému, díky shodnému prostředí vývoje prezentace je možné kdykoliv také nahradit nemocného pracovníka nebo v případě chyby vrátit projekt o krok zpět díky historii.

Testování

Jakmile je prezentace naplněna obsahem, nastává čas na testování a kontrolu. Jak již bylo zmíněno, velkou výhodou je, pokud systém umožňuje zobrazovat náhledy nově vytvořených částí prezentace. V tuto chvíli je z našeho pohledu důležitá možnost zkontrolovat a otestovat celý projekt před jeho spuštěním. Samozřejmě již s „ostrými“ daty a všemi funkčnostmi, avšak stále nedostupný pro veřejnost. Prakticky může být tato potřeba řešena například oddělením editačního a publikačního prostředí v systému. V editačním prostředí je možné projekt kvalitně otestovat, simulovat modelové situace, zkontrolovat integritu dat atd. Oddělení editační a publikační částí by při tom zejména u rozsáhlých prezentací s velkými nároky na výkon nemělo být pouze logické, ale také hardwarové, aby byla zajištěna dostatečná odezva i při současně probíhajících větších úpravách v editační části. Tento požadavek samozřejmě klade mnohem vyšší nároky na technologickou úroveň CMS, jež musí garantovat bezproblémovou synchronizaci editační a publikační části. Tyto vlastnosti jsou k dispozici u většiny kvalitních CMS. Na rozdíl od základních redakčních systémů. Ty mají bezesporu své místo ale jsou vhodné spíše­ na jednoduché prezentace, které nevytváří více než jeden člověk a neočekává se od nich vývoj samostatných projektů nebo rozšíření prezentace.

Přínosy CMS

  • týmová spolupráce při vývoji projektu
  • minimální nutná součinnost zúčastněných rolí
  • samostatný vývoj při zachování přístupu k datůmKomentáře