Přínosy systémů CMS v praxi - 3

Obecným charakteristikám systémů pro správu obsahu (CMS) již bylo věnováno hodně pozornosti. V tomto článku se proto podíváme na CMS z praktičtějšího pohledu: na několik typových požadavků a na konkrétní postupy jejich řešení v CMS, které přinášejí požadované zefektivnění práce. Konkrétně jde o postup vytvoření a publikace tiskové zprávy, realizace produktové microsite a kompletní rebranding webu společnosti, které nám ukáží, jak a proč se nasazení CMS vyplatí nejen v každodenní práci, ale také u střednědobých a rozsahem velkých projektů.

Přínosy systémů CMS v praxi


Příklad č. 3: Rebranding

Kompletní rebranding je zpravidla rozsáhlá změna probíhající maximálně jednou za několik let (pokud by to bylo častěji, považuji to za hazardování s psychickým zdravím editorského týmu :-). Kromě kompletní změny designu prezentace, může být požadována i zcela nová struktura obsahu prezentace, nové interaktivní prvky (formuláře, Ajax prvky, flashe…), převedení desítek souvisejících microsites, to vše při rozsahu i desítek tisíc webových stránek.

Přesto jde však především o práci se stávajícími daty a o jejich převedení do nové podoby. To před nás staví požadavky na nové nástroje a funkce zejména s ohledem na množství takto převáděných dat a termín spuštění, který v tomto případě prostě není možné posunout.

Pokud by měl rebranding probíhat bez použití Content Management Systemu, jedná se prakticky o vytvoření zcela nových prezentací. Časovou úsporu přináší použití CMS díky jedné ze základních vlastností prezentací nad CMS, a sice absolutní oddělení obsahu od grafické podoby a šablon prezentace. V ideálním případě se do systému nahrají nové grafické soubory, změní se centrálně uložené kaskádové styly, provedou změny ve společných šablonách -- a rebranding je hotov. Bohužel tak jednoduše to téměř nikdy nefunguje. Je třeba respektovat například požadavky na novou koncepci a strukturu webu (nejen z pohledu návštěvníka webu, ale i editora).

Nic není tak snadné

Kvůli rozsahu projektu je proto obvykle připraven nový server, na který je nainstalován nový CMS. Do tohoto systému jsou pak přesouvána data náležící k novým prezentacím a microsites. Stále je nutné mít na paměti, že se jedná o desítky gigabajtů dat, u kterých je určováno, co se má nahrát do nového systému a co ne, jako při uklízení, a vybraná data pak musejí být přesunuta do nového systému v použitelné a neporušené podobě. Systém proto musí disponovat skutečně rozsáhlými možnostmi a metodami importu, exportu a zpracování dat.

Samozřejmostí by měla být schopnost zpracovat data v základních formátech, jako je XML nebo CSV. Do těch je možné exportovat základní obsah v systému. Přenést je ale potřeba také objemově velké nebo početně rozsáhlé dokumenty, jako jsou fotografie nebo dokumenty ke stažení, pro které tyto formáty už nejsou výhodné. Vhodnou alternativou je například protokol WebDav, který navíc u některých CMS umožňuje, že importované soubory jsou automaticky transformovány do základních objektů, se kterými je schopen systém dále pracovat. Není pak nutné tyto objekty vytvářet ručně a přiřazovat jim odpovídající obsah.

Výhody použití CMS při správě webových prezentací jsou tedy snad patrné. Časová úspora, která vzniká při jejich používání, narůstá zejména s četností požadavků na aktualizaci nebo dalším rozvojem prezentace. Využití CMS výrazně snižuje počet dalších aktivit, které je potřeba provádět při řešení základních potřeb. Díky znovupoužitelnosti může být obsah v systému i na stránkách aktuální a konzistentní.

Na trhu existuje mnoho systémů nabízejících správu obsahu v různých cenových kategoriích. Nákup dražšího a tedy teoreticky kvalitnějšího systému spadá do oblasti dlouhodobých investic. CMS je proto nutné vybírat nejen podle aktuálních potřeb, ale také s přihlédnutím k možným budoucím požadavkům a situacím, na které by měl být schopen nejen systém, ale také jeho dodavatel reagovat.

Přínosy CMS

  • nástroje pro manipulaci s rozsáhlými prezentacemi
  • podpora hromadného zpracování objektů

Autor pracuje jako Account Manager společnosti Et netera.

Foto: SiemensKomentáře