Reporty se stávají problémem

LLP uvádí na český trh novou verzi ERP systému SunSystems od Inforu. Novinkou je podle dodavatele zejména lepší přehled a přístup k finančním údajům, což je důležití v době, kdy jsou firmy zahlceny požadavky na neustálé chrlení nových reportů a výkazů.

Reporty se stávají problémem


LLP uvádí na český trh novou verzi ERP systému SunSystems od Inforu. Novinkou je podle dodavatele zejména lepší přehled a přístup k finančním údajům, což je důležití v době, kdy jsou firmy zahlceny požadavky na neustálé chrlení nových reportů a výkazů.

Verze SunSystems 5.3 obsahuje nové funkce, které se zaměřují hlavně na požadavky spojené s novými předpisy ohledně podoby, správy a vykazování finančních údajů.

Firmy musí být v současnosti schopné vytvářet v krátkých intervalech velké množství reportů založených na spolehlivých datech, což jim ubírá kapacity potřebné pro aktivity směřující k růstu a zvyšuje celkové náklady,“ uvedl Jiří Štiller, ředitel LLP Prague (distributor řešení SunSystems ve střední a východní Evropě). "Nová verze SunSystems se proto zaměřuje na automatizaci a maximální dostupnost nejrůznějších finančích přehledů a výstupů a jejich okamžitou využitelnost pro potřeby vrcholového managementu."

Nový SunSystems 5.3 podporuje Microsoft SQL Server 2000 a 2005 a rovněž Oracle 9i a 10g.

Mezi důležitá vylepšení nové verze podle dodavatele patří:

  • možnosti auditu: Při transakcích v účetních knihách se zaznamenává větší množství dat, která umožňují kompletní audit pohybů a zajišťují vysoký stupeň shody s nařízeními, jako je např. Sarbanes-Oxley.
  • účetní kniha: Umožňuje speciální číslování různých druhů transakcí, např. u výdajů a příjmů
  • zpětné záznamy, kopírování: Automatizuje zpětné sledování vybraných transakcí a účetních záznamů
  • přístup k dalším komponentám SunSystems, jako jsou Procurement (nákupy), Purchase Repositioning (přesuny kupovaných produktů), Time (čas), Expense (výdaje), Resource Management (správa zdrojů), Collect (inkasa), Recurring Invoice (periodická fakturace), Professional Services Automation (automatizace profesionálních služeb) a Extended Financial Management (rozšířené finanční řízení).

Další informace o ERP viz naše rubrika Co je co zde
Komentáře