Řešení výkonu podnikových aplikací

Řešení výkonu podnikových aplikací


Společnost Symantec uvedla nejnovější verzi řešení i3, které je určeno pro správu výkonu podnikových aplikací. Symantec i3 proaktivně sleduje, analyzuje a diagnostikuje omezení výkonu a dostupnosti ovlivňující důležité podnikové aplikace.

Společnost Symantec nabízí jako součást nejnovější verze výkonnou novou sadu SDK, která umožňuje zákazníkům a partnerům vytvářet pro starší, vlastní nebo krabicové aplikace řešení s přidanou hodnotou poskytující přehled o výkonu aplikací. Navíc je aktualizována databáze znalostí a knihovna poradenských informací.

Novinky v aplikaci zahrnují:

  • Vylepšení technologie SmartLink, které umožňuje identifikaci problémů s výkonem pomocí korelace údajů o transakcích z různých vrstev technologie. Zákazníci tak mohou identifikovat místa, kde jsou ve složitých vícevrstvých aplikacích problémy s výkonem.
  • Podpora funkcí SmartLink a SmarTune byla rozšířena na prostředí Microsoft SQL Server a Microsoft .NET.
  • Software poskytuje správcům databází na jedné obrazovce přehled nejvýznamnějších problémů s výkonem a specifické rady k řešení jednotlivých problémů.
  • Data z analýzy SmarTune pro J2EE poskytují majitelům aplikací přehled na nejvyšší úrovni spolu s doporučeními. Návrhy jsou nyní uváděny na všech úrovních až po nejvyšší úroveň souhrnných informací o aplikacích, takže zákazníci mohou analyzovat celou aplikaci a nejen jednotlivé součásti.

Organizace si vybírají vícevrstvé aplikace kvůli jejich modularitě, rozšiřitelnosti a škálovatelnosti, ale mnohá řešení pro správu výkonu nenabízejí v případě vlastních nebo starších aplikací odpovídající úroveň flexibility při vytváření přizpůsobených zobrazení pro zjišťování, diagnostiku a upravení výkonu,“ uvedl Brian Babineau, vedoucí analytik společnosti Enterprise Strategy Group. „Software Symantec i3 8.0 poskytuje zákazníkům standardní nástroj, který umožňuje ve všech aplikacích rychle identifikovat zdroj problémů a nabízí doporučení, jak nejlépe řešit potíže. Tím omezuje riziko opakovaného výskytu problémů a podstatného narušení dostupnosti.




Komentáře