Řízení výkonnosti podle obchodních rolí

Infor doplňuje své řešení pro řízení výkonnosti (Performance Management ) o analýzu obchodních procesů založenou na obchodních rolích. Výsledkem je aplikace, která by měla být jednodušší a vyžadovat od zákazníka při nasazení méně vlastních úprav.

Řízení výkonnosti podle obchodních rolí


Infor doplňuje své řešení pro řízení výkonnosti (Performance Management ) o analýzu obchodních procesů založenou na obchodních rolích. Výsledkem je aplikace, která by měla být jednodušší a vyžadovat od zákazníka při nasazení méně vlastních úprav.

Řešení Infor PM jsou v současné době spojena se dvěma hlavními kategoriemi: Infor PM Business Process Applications a Infor PM Business Specific Analytics. Oznámená novinka se týká první skupiny produktů, která zahrnuje podnikové aplikace pro strategické a operativní plánování, rozpočtování, predikování, reportování a konsolidaci. Tyto aplikace mohou být implementovány samostatně nebo jako součást souboru řešení na jednotné platformě.

Nově poskytuje Infor PM Business Process Analytics také analytické funkce založené na rolích. Nabízí rovněž předdefinované metriky a reportovací možnosti pro takové oblasti, jako je finanční účetnictví, prodej a skladové zásoby.

Další informace o problematice měření výkonnosti v IT naleznete v rubrice Co je co zde.

Komentáře