Seminář na téma významu a přínosů flexibilních IT infrastruktur (SOA)

Společnost Trask ve spolupráci s IBM a za mediální podpory vydavatelství IDG dnes v pražském hotelu Holiday Inn pořádala odborný seminář na téma architektury orientované na služby (SOA).

Seminář na téma významu a přínosů flexibilních IT infrastruktur (SOA)


Společnost Trask ve spolupráci s IBM a za mediální podpory vydavatelství IDG dnes v pražském hotelu Holiday Inn pořádala odborný seminář na téma architektury orientované na služby (SOA).

První na pořadu dne byla přednáška Petra Leštiny z IBM Software Group. Ten s přehledem uvedl tematiku SOA a posluchačům vysvětlil co SOA vlastně je, zda jde o věc praktickou či pouhý mýtus i to, co v oblasti architektury orientované na služby nabízí společnost IBM. Obzvláště zajímavá byla analogie SOA s hudebními skladbami, kde každá nota odpovídá jedné službě. „Princip SOA umožňuje kompozici různých hudebních skladeb použitím ´správné´ kombinace not,“ vysvětloval Leština, na první pohled málo patrnou podobnost světa hudby a IT. Ve zbytku svého proslovu Leština ještě pohovořil o výhodách nasazení SOA pro firmu i jednotlivé CIO a poukázal na ideální kombinovatelnost SOA s BPM. Kombinace těchto platforem u organizace podle společnosti Gartner dvojnásobně zvyšuje pravděpodobnost, že se daná firma do roku 2011 ocitne mezi lídry na trhu. Závěrem Leština krátce zmínil také strategii IBM v oblasti SOA na letošní rok.

Druhým „pánem na holení“ byl Senior Manager společnosti Trask Miroslav Vaic, jehož celá prezentace pojednávala o vyvrácení některých rozšířených mýtů, jimiž je servisně orientovaná architektura opředena. Návštěvníci semináře se tak mj. dozvěděli, že software SOA nemusí být postaven na WebServices, že hlavním přínosem SOA není redukce nákladů či, že SOA neřeší všechny problémy aplikační infrastruktury.
Další část úvodního bloku ovládl IT Architekt, rovněž ze společnosti Trask Solutions, Jan Antoš. Jeho pasáž byla věnována tematice ESB (Enterprise Service Bus), přičemž se zde na ESB pohlíželo jako na nástroj pro zjednodušení implementace SOA. Co je vlastně ESB, porovnání různých architektur, role ESB v SOA i vlastní ESB produkt společnosti Trask byly otázky provázející poslední chvíle před krátkou pauzou na kávu. Po rychlém občerstvení následovalo velké finále v podobě případové studie GE Money Bank a SOA, IT specialisté směnili vizitky a plodné dopoledne bylo u konce…

Komentáře