Sentinel 6 má zlepšit podnikovou bezpečnost

Pro podnikovou bezpečnost je důležité, že informace ze zařízení, aplikací a fyzických bezpečnostních zařízení se v reálném čase shromažďují do jediné konzole.

Sentinel 6 má zlepšit podnikovou bezpečnost


Pro podnikovou bezpečnost je důležité, že informace ze zařízení, aplikací a fyzických bezpečnostních zařízení se v reálném čase shromažďují do jediné konzole.

K novým vlastnostem této verze podle dodavatele patří:

  • zjednodušená platforma správy událostí
  • zlepšená správa pracovních postupů a sledování metod nápravy, poskytující větší flexibilitu a aplikovatelnost při řešení narušení bezpečnosti a shody s předpisy
  • výkonný korelační nástroj pro účinnější monitorování bezpečnosti a snížení rizika
  • užší integrace s řešeními správy identit Novell Identity Manager a Novell Access Manager

Sentinel 6 automatizuje proces shromažďování, analýzy, korelace a vytváření zpráv z dat o zabezpečení a shodě s předpisy. V rámci celého podniku poskytuje integrovaný přehled o událostech, které se týkají bezpečnosti a shody s předpisy a zobrazuje v reálném čase informace ze zařízení, aplikací a fyzických bezpečnostních zařízení do jediné konzole. Vyskytne-li se narušení bezpečnosti nebo porušení definované bezpečnostní strategie, zabudovaný pracovní postup metod nápravy umožňuje správcům IT okamžitě reagovat na základě předem určených úloh, regulačních požadavků a obchodní strategie. Zároveň vytváří systém hlášení pro ověřování zákonných předpisů a podporu požadavků interního auditu.
Komentáře