Software602 podnikové řešení pro vytváření PDF

S verzí osm se ze softwarového nástroje Print2PDF stala plnohodnotná aplikace připravená na začlenění do podnikové IT architektury, centrální správu a integraci s jinými informačními systémy.

Software602 podnikové řešení pro vytváření PDF


S verzí osm se ze softwarového nástroje Print2PDF stala plnohodnotná aplikace připravená na začlenění do podnikové IT architektury, centrální správu a integraci s jinými informačními systémy.

Software602 tak reaguje na rostoucí poptávku po automatizovaném vytváření elektronických archivů a elektronické předávání faktur a dalších dokumentů, u nichž je důležitá nezměnitelnost a ochrana elektronickým podpisem.

Print2PDF 8.0. podporuje webové služby, což je technologie umožňující snadnou komunikaci mezi různými informačními systémy. Typické využití této funkce vypadá tak, že data jsou z informačního systému přenášena do Print2PDF, kde jsou vytvářeny PDF soubory podepsané digitálním podpisem. Tyto soubory automaticky jsou ukládány do archivu nebo předávány zákazníkům. Výhodou se v této souvislosti ukazuje možnost vytvářet PDF v oficiální archivační verzi definované normou ISO 19005 a respektované auditory PDF/A, respektive PDF/A 1a a PDF/A 1b.

Pro podniky je podstatná i automatizace (systém vytváří PDF s předdefinovaným profilem ze všech souborů uložených od určitého adresáře či zaslaných na určitou e-mailovou adresu), možnost centrálního nasazení do všech počítačů v organizaci a jednotného řízení profilů vytvářených souborů. Právě stabilita a snadná možnost centrální správy jsou mezi hlavními důvody, proč podniky a organizace preferují Print2PDF před různými volně dostupnými verzemi nebo cestou postupných nákupů různých produktů.

Zároveň s běžnou verzí produktu je uvolněna Print2PDF 8.0. Free edition, která zájemcům umožní zkoušet jej po neomezenou dobu.

Komentáře