Strategické řízení lidského kapitálu

Softwarovou sadu pro strategické řízení lidského kapitálu (HCM – Human Capital Management) představila společnost Lawson Software. Novinka v sobě kombinuje základní funkčnost řízení lidských zdrojů se schopnostmi strategického HCM.

Strategické řízení lidského kapitálu


Softwarovou sadu pro strategické řízení lidského kapitálu (HCM – Human Capital Management) představila společnost Lawson Software. Novinka v sobě kombinuje základní funkčnost řízení lidských zdrojů se schopnostmi strategického HCM.

Sada je navržena tak, aby společnostem pomáhala strategicky řídit, rozvíjet a budovat vztahy se zaměstnanci, stejně tak jako zlepšovat jejich schopnost identifikovat a rozvíjet talenty a potenciální nové vedoucí pracovníky. Pomáhá také zvyšovat ziskovost společnosti zapojováním pracovníků do její obchodní strategie.

Strategické HCM funkce jsou dodávány k základnímu systému, který slouží především pro správu výplat a zaměstnaneckých výhod, dále pak pro správu samoobslužného systému pro zaměstnance (ESS – Employee Self Service) i dalších funkcí, které společnosti využívají pro řízení svých globálních potřeb v oblasti lidských zdrojů.

Sada bude dodávaná v modelu SaaS a s podporou architektury orientované na služby (SOA). To zjednodušuje aplikace díky zmenšení objemu zdrojového kódu potřebného pro vývoj, což může společnostem snížit množství práce potřebné pro implementaci a použití aplikace.

Komentáře