StringData uvádí Metodiku

Společnost StringData, dodavatel informačních technologií a systémů, představila ve středu na tiskové konferenci aplikaci Metodika, která slouží pro vizualizaci procesů v organizacích. Tato aplikace patří do rodiny BPM (Business Process Management) nástrojů, jež organizacím umožňují analyzovat a vylepšovat procesy.

StringData uvádí Metodiku


Společnost StringData, dodavatel informačních technologií a systémů, představila ve středu na tiskové konferenci aplikaci Metodika, která slouží pro vizualizaci procesů v organizacích. Tato aplikace patří do rodiny BPM (Business Process Management) nástrojů, jež organizacím umožňují analyzovat a vylepšovat procesy.

Organizace díky těmto nástrojům získávají nejenom možnost rychlého modelování a pochopení svých procesů, ale také základ pro jejich optimalizaci. Vytvořený model podnikových procesů pak vytváří prostor pro odstranění redundantních aktivit a následné zvýšení produktivity.

Řešení Metodika pokrývá z hlediska BPM jednak popis a analýzu existujících podnikových procesů, jednak návrh nových procesů. Obsahuje prostředí pro grafické modelování průběhu procesů s různými vstupními a výstupními parametry (včetně souborů - dokumentů, obrázků, šablon). K tomu přidává snadnou možnost distribuce procesů všem uživatelům. Díky přístupu přes webový prohlížeč umožňuje každému zaměstnanci práci s procesními modely. Kromě metodiků má každý uživatel možnost dohledat konkrétní postupy a zjistit zodpovědnosti za jednotlivé kroky.Mezi klíčové funkce patří editor pro tvorbu procesních diagramů s možností vložení vázaných objektů jako např. rozhodnutí, poznámek atd. Díky užité technologii je možné v rámci editoru snadno publikovat nové verze procesu online. Systém jako celek archivuje historické verze procesů, které je možné kdykoliv zpětně verifikovat, přičemž při vytvoření nové verze jsou zúčastnění pracovníci informování e-mailem s odkazem na daný proces. Díky centralizovanému úložišti mohou být v Metodice uloženy dokumenty v rozličných formátech a jsou touto cestou dostupné všem jejím uživatelům. Mezi další funkce patří např. slovník pojmů, které jsou součástí používané metodiky společnosti, vyhledávání v procesech apod. Mezi pokročilé funkčnosti lze zařadit specializace procesů – tedy možnost vytvářet odlišné verze procesů pro různé organizační jednotky.Aplikace dává metodikům, manažerům i běžným zaměstnancům přehled o hierarchii procesů a zodpovědností. Její uživatelé získávají na jediném místě komplexní informace o procesech, možnost dohledání konkrétních procesů pro konkrétní situace, přístup k potřebným dokumentům a informace o změnách apod. Ve středních a větších organizacích, pro něž je Metodika určena, je důležitá také zastupitelnost a nahraditelnost jednotlivých zaměstnanců a jejich rolí. Právě v této oblasti může Metodika pomoci a ušetřit náklady například při zaškolování nových pracovníků nebo při nutnosti zastupování.
Komentáře