Sybase PowerDesigner 15

Společnost Sybase oznámila termín zahájení prodeje aplikace Sybase PowerDesigner 15 - komplexního modelovacího software pro podnikovou architekturu.

Sybase PowerDesigner 15


Společnost Sybase oznámila termín zahájení prodeje aplikace Sybase PowerDesigner 15 - komplexního modelovacího software pro podnikovou architekturu.

Nová verze PowerDesigneru dává podnikovým architektům, IT analytikům a obchodním manažerům možnost vylepšit propojení IT a firemních cílů. To vše díky nové technologii Link and Synch. Kromě toho Sybase PowerDesigner 15 vylepšuje analýzu dopadu a tím zajistí lepší informovanost všech účastníků procesu bez ohledu na jejich technické znalosti.

Nová verze umožňuje analýzu a měření dopadu mezi současným stavem a cílovým stavem a zajišťuje přesné, předvídatelné a spolehlivé plánování IT zdrojů v souladu s obchodními cíli.

Hlavní funkce a výhody:
• Technologie Link and Synch – PowerDesigner 15 automaticky a zachycuje průniky mezi všemi vrstvami architektury podniku, což umožňuje uživatelům ze všech skupin přehledně vizualizovat a účinně zavádět rychlé, spolehlivé a předvídatelné změny.
• Nový model podnikové architektury – Uživatelé mohou formálně zaznamenávat veškerá metadata týkající se analýzy podnikové architektury.
• Nový diagram analýzy dopadů – Snadná vizualizace kaskádového dopadu změn, řízení času
i nákladů souvisejících se změnou.
• Editor podnikové architektury – PowerDesigner 15 poskytuje jak standardní metodickou šablonu modelů (metodika FEAF) tak možnost vytvoření vlastní šablony.
• Nový webový prohlížeč úložiště modelů – V nové verzi je možné sdílet modely podnikové architektury mezi všechny zainteresované pracovníky bez ohledu na jejich softwarové vybavení
• Nový import z Visio – Dává možnost využít obchodních metadat pro začlenění do kompletní podnikové architektury.

Komentáře