Technologie v justici

České soudnictví svým IT vybavením a používanými pracovními postupy výrazně zaostává za ostatními resorty státní správy. Ještě hůře však vyznívá porovnání justice se soukromým sektorem, například s bankami či pojišťovnami. Přitom však tyto instituce spravují dokumenty porovnatelné hodnoty.

Technologie v justici


České soudnictví svým IT vybavením a používanými pracovními postupy výrazně zaostává za ostatními resorty státní správy. Ještě hůře však vyznívá porovnání justice se soukromým sektorem, například s bankami či pojišťovnami. Přitom však tyto instituce spravují dokumenty porovnatelné hodnoty.

Na rozdíl od privátního sektoru je zatím dokument management na soudech doslova v plenkách. Ohromná množství dat a dokumentů, se kterými soudci pracují, má bohužel nejčastěji stále podobu klasického papírového soudního spisu. Přesně takového, jaký se používá snad 200 let, ne-li více.

Dokumenty jsou uloženy ve spisovnách a archivech a kromě vlastních spisů je ještě vedena jejich evidence. I tato evidence má však často podobu klasického papírového rejstříku. Na soudech, které už jsou vybaveny výpočetní technikou, je už alespoň tato evidence, obsahující metadata o jednotlivých soudních případech, vedena pomocí výpočetní techniky. V současné době je „zasíťováno“ zhruba do 50.

Nevýhody starých postupů
Na první pohled je patrně i pro neprávníka zřejmé, že takto vybavené soudy svým výkonem nemohou konkurovat soukromému sektoru a jen těžko mohou udržet krok s potřebami svých zákazníků. Ať už se jedná o trestní řízení, kdy je hlavním zákazníkem samotný stát, nebo o civilní čili občanskoprávní řízení, kdy jsou zákazníky nejčastěji soukromé subjekty včetně obchodních společností. Právě rozvleklost soudních řízení, které se týkají obchodních subjektů, značně poškozuje samotnou ekonomiku a vytváří nejistotu ohledně vlastnických vztahů i ohledně plnění závazků jednotlivých subjektů na trhu.

Klasické papírové soudní spisy jsou prakticky neuhlídatelné. Dokumenty soustředěné ve spisech mohou mít a často mají obrovskou cenu. Soudní rozhodnutí totiž dramaticky ovlivňují lidské osudy. Soudci rozhodují o tom, kdo získá obrovské peníze, kdo je majitelem prosperující společnosti, ale také o tom, kdo stráví dlouhá léta ve vězení. Je tudíž jasné, že tlak strany, která oprávněně cítí, že za normálních podmínek nemá šanci vyhrát soudní řízení, je obrovský. Pro takovou osobu často jedinou možností, jak odvrátit katastrofu, tedy prohru v soudním řízení, je manipulace se soudním spisem či dokonce odcizení důležitých dokumentů. Je třeba si přiznat, že takovéto situace nejsou zdaleka tak vzácné, jak by si lidé mohli myslet.

Více v BW 2/2004

Komentáře