VMware představuje Virtual Datacenter Operating System

Společnost VMware oznámila komplexní plány týkající se nových produktů nesoucích název Virtual Datacenter Operating System (VDC-OS).

VMware představuje Virtual Datacenter Operating System


Společnost VMware oznámila komplexní plány týkající se nových produktů nesoucích název Virtual Datacenter Operating System (VDC-OS).

Řešení na bázi VDC-OS rozšiřuje virtuální infrastrukturu hned ve třech dimenzích. Za prvé dodává sadu infrastrukturních služeb (zde nazývaných jako Infrastructure vServices) za účelem nepřerušovaného sdružování serverů, datových skladů a síťových prvků do jednoho vysoce výkonného cloudu, z nějž se následně prostředky přiřazují právě těm aplikacím, které to v danou chvíli nejvíce potřebují. Druhým bodem je dodávka aplikačních služeb (Application vServices) zajišťujících správnou úroveň dostupnosti, bezpečnosti a škálovatelnosti pro všechny aplikace nezávislé na operačním systému, vývojovém prostředí nebo architektuře, pro něž byly stvořeny. Za třetí přináší koncept VDC-OS sadu služeb (Cloud vServices), jež sdružují výpočetní kapacitu dostupných serverů, datových skladů a síťových prvků do jednoho cloudu. Na rozdíl od tradičního pojetí operačního systému, který je uzpůsoben pro jediný server podporující pouze ty aplikace, které byly vyrobeny pro jeho aplikační rozhraní, VDC-OS slouží jako operační systém pro celá datová centra a podporuje rozmanitou podporu pro nejrůznější aplikace stvořené pro rozličné operační systémy. Tato široká podpora sahá od klasických aplikací vytvořených pro Windows až po moderní aplikace, které se dokáží pohybovat i v prostředí smíšených operačních systémů. Uvedené služby budou dále podpořeny Iniciativou vCloud.

Komentáře