Volání dálek

Čím více zaměstnanců a partnerů je v terénu, tím více je zřejmá jejich potřeba přístupu k jakékoli podnikové informaci nebo aplikaci, a to bez ohledu na místo připojení. Tito pracovníci navíc často potřebují snadno a v reálném čase spolupracovat na projektech s kolegy prostřednictvím interaktivních on-line schůzek. Zároveň potřebují řešit své případné technické problémy co nejrychleji a beze zbytečných zmatků. Poskytnutí takového přístupu k příslušným firemním zdrojům se může stát podstatnou konkurenční výhodou.

Volání dálek


Čím více zaměstnanců a partnerů je v terénu, tím více je zřejmá jejich potřeba přístupu k jakékoli podnikové informaci nebo aplikaci, a to bez ohledu na místo připojení. Tito pracovníci navíc často potřebují snadno a v reálném čase spolupracovat na projektech s kolegy prostřednictvím interaktivních on-line schůzek. Zároveň potřebují řešit své případné technické problémy co nejrychleji a beze zbytečných zmatků. Poskytnutí takového přístupu k příslušným firemním zdrojům se může stát podstatnou konkurenční výhodou.


Větší foto.

IT administrátoři jsou zodpovědní za poskytování přístupu k firemním zdrojům. Současně musejí zajistit bezpečnou ochranu informací a jejich přístup pouze pro oprávněné uživatele. Pracovní mobilita uživatelů a složitost IT prostředí klade na administrátory velké nároky na obou koncích informačního řetězce. Poptávka po informacích ze strany uživatelů v posledních několika málo letech dynamicky vzrostla. Uživatelé mohou být kdekoli, používají různé typy počítačových zařízení a pokoušejí se přistupovat k jakýmkoli aplikacím prostřednictvím jakýchkoli sítí — ať už jsou aplikace přítomné na desktopu v kanceláři, v datovém centru nebo na internetu. Mobilita pracovních sil prozatím znamenala, že uživatelé mohli být v terénu pouze během předem daného přístupového scénáře. Na druhé straně, u aplikační infrastruktury — tedy nabídky informací – však mezitím došlo k těžko představitelné komplikovanosti IT.

Proč je to tak složité? Roste totiž počet a různorodost aplikací. Většina společností má desítky, často stovky, někdy dokonce tisíce aplikací. A celkový počet aplikací, které firmy potřebují doručovat uživatelům, aktualizovat a spravovat, nadále narůstá. Jeden starší odhad IDC předpovídal 20 % nárůst klient/server aplikací, desktopových a webových aplikací v letech 2003 - 2008 ze zhruba 67 tisíc na téměř 87 tisíc. Nejrychleji rostoucí kategorií jsou přitom webové aplikace, kde se očekává jejich nárůst o 150 % za stejné období 2003 - 2008. Správa všech těchto aplikací a jejich efektivní doručování uživatelům je proto čím dál složitějším problémem. Je to tím těžší, že každý typ aplikací — klient/server, desktopové a webové — má vlastní architekturu a v důsledku toho také vznikají jiné problémy s jejich doručováním.

Archeologický výkop
Vedle růstu počtu a různorodosti aplikací je třeba také upozornit na to, že v průběhu času nová generace jedné aplikace překrývá předchozí. Ve většině firem infrastruktura aplikací připomíná archeologický výkop o několika vrstvách. Každá další vlna počítačových technologií, od mainframů, minipočítačů přes PC, tenké klienty až po Javu a webové služby, neodstranila zcela předcházející vlny, ale spíše byla naroubována na předchozí technologie. Mnoho firem tak v současné době utratí 70 – 80 % svého rozpočtu na IT za pouhou údržbu existujících systémů a infrastruktury. Je příznačné, že aplikace se nevytvářejí ani neimplementují s ohledem na celkové IT prostředí. Každá aplikace je navržena pro určitou platformu a přístupovou metodu.

Bohužel nebyly tyto aplikace navrženy pro tak složitá prostředí, v jakých dnes fungují, ani pro tak různé přístupové scénáře, které se v současnosti používají. Výsledkem je, že IT týmy až příliš často mění přístupové metody, aby byly v rámci vyvíjecího se firemního IT prostředí aplikace dostupnější uživatelům. Mnoho firem zpřístupnilo z webu některé mainframové aplikace, takže uživatelé k nim mají přístup přes internet. Zvýšil se tedy počet proměnných na straně nabídky informací (typ aplikace, umístění aplikace, architektura) i počet proměnných na straně poptávky informací (uživatel, zařízení, místo a způsob připojení).

Pokud uvážíme, že ve firmách jsou stovky aplikací, pak pravděpodobně počet přístupových scénářů, které je třeba spravovat, půjde do tisíců. To vede k větší komplikovanosti IT prostředí, což omezuje flexibilitu a schopnost reagovat na očekávání a požadavky uživatelů. Dále se snižuje bezpečnost informací a správa celého systému je mnohem těžkopádnější, obtížnější a také nákladnější. Je tedy dobré se této oblasti, která může­ pro firmu představovat konkurenční výhodu, více věnovat a konsolidovat možnosti vzdáleného přístupu do vhodné podoby.Ilustrační foto: Sony
Komentáře