Využití internetu v malých firmách

Jak vypadá typická síť LAN v malé české firmě? Jak se zde využívá Wi-Fi, jaká jsou nejčastější bezpečnostní řešení? Mají malé firmy vlastní e-shopy? Jak řeší údržbu svých webových stránek? Používají Voice over IP. Jakou roli zde hraje Linux? Nachází zde své místo outsourcing? Jak to vypadá s intranety malých firem?

Využití internetu v malých firmách


Jak vypadá typická síť LAN v malé české firmě? Jak se zde využívá Wi-Fi, jaká jsou nejčastější bezpečnostní řešení? Mají malé firmy vlastní e-shopy? Jak řeší údržbu svých webových stránek? Používají Voice over IP. Jakou roli zde hraje Linux? Nachází zde své místo outsourcing? Jak to vypadá s intranety malých firem?

Malé firmy podle Martina Lance, manažera prodeje pro SMB společnosti Cisco Systems, mnohem častěji využívají LAN sítě s centrálním přepínačem a směrovačem pro připojení k internetu, který bývá v některých případech doplněný o hardwarový firewall: „Středně velké podniky využívají navíc ještě speciální rychlejší přepínače určené pro serverovou infrastrukturu a například IP telefonní řešení.

Typická LAN síť dnešní malé firmy sestává ze strukturované kabeláže topologie hvězda postavené na komponentách kategorie 5 až 5+ v nestíněném provedení. Zřídka se u těchto firem vyskytuje optická páteř – oproti středně velkým podnikům, které již v dnešní době hojně využívají optické páteře dokonce zajištěné záložní trasou jak ve stejném provedení, tak třeba v jiném provedení například Wi-Fi,“ konstatuje René Kalvoda, výkonný ředitel společnosti Storyflex.

Pohled vedení

Velmi podle Dalibora Lukeše, manažer divize Server Platform v českém Microsoftu, záleží na osobě vlastníka a ředitele firmy a současně to souvisí se zaměřením a strategií firmy: „Můžeme se setkat s velmi pokročilým využitím internetu jako prodejního či komunikačního prostředku, ale i s velmi prostým využitím formou jednoho společného firemního e-mailu.“

V praxi může spočívat rozdíl typicky v tom, že menší firmy využívají operační systém Windows pouze na stanicích, kdežto na serverech využívají různá řešení fungující pod Linuxem. Od firewallu, poštovního serveru (resp. MTA) až po souborové servery (Samba) a různé intranetové portály. Větší společnosti se často neubrání implementaci Windows Serveru či SBS, přičemž linuxová řešení mohou sloužit jako filtr v první linii,“ tvrdí Igor Hák, technický specialista společnost Eset

V drtivé většině případů se podle Lukeše jedná především o základní sdílení dokumentů a výměnu elektronické pošty: „Samozřejmostí je pak sdílení tiskáren a často také přístup k internetu. Intranetové portály se v tomto segmentu vyskytují pouze u firem, které si IT zvolily jako jednu z cest, jak podpořit vlastní obchodní činnost. To však zatím nebývá tak častým jevem.“
Čím dál častěji i malé firmy používají konvergentní řešení, které v sobě kombinuje přenos dat, přístup k internetu a Voice-over-IP,“ všímá si Ireneusz Kubies, produktový manažer ICZ.

Otázky bezpečnosti

Většina malých firem v současnosti řeší zabezpečení svých PC prostřednictvím nasazení antivirových programů. Současně se snaží minimalizovat počet PC ve firmě, ze kterých je možný přístup na internet. Řada malých firem využívá e-mailových serverů u některého z IT providerů a nechává administraci a antivirovou ochranu na nich,“ konstatuje Ciara Feenyová, Distribution Account Manager společnosti Trend Micro. Větší firmy potom podle ní již řeší zabezpečení kombinací antivirových řešení PC se síťovými řešeními. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, ale i odborníků na problematiku IT ve firmě stále častěji malé firmy upřednostňují jedno komplexní bezpečnostní řešení, pokrývající celé spektrum.

Obecně se dá podle Feenyové říci, že malé a střední firmy preferují softwarová bezpečnostní řešení, neboť mají často mylnou představu, že hardware je příliš drahý a složitý na nasazení pro jejich potřeby. Velmi často jim také chybí dostatečné znalosti o hardwarovém řešení. „Nicméně někteří SMB zákazníci se dnes začínají zajímat i o hardwarová řešení, zejména pak ta, která zabezpečí jejich síť,“ tvrdí Feenyová.

Zabezpečení proti virům a škodlivým programům je podle Lukeše ve většině případů v menších a středních firmách realizováno formou antivirových programů na jednotlivých PC: „V některých případech se nasazuje i antivirus na server pro hlídání e-mailů a sdílených souborů. Připojení sítě k internetu je pak často realizováno prostřednictvím hardwarového zařízení s integrovanou bezpečnostní ochranou.“

Většinou se podle Lance jedná v oblasti zabezpečení o instalaci antivirového programu na straně PC a serverů a firewallové řešení pro přístup k internetu.

V SMB sektoru jsou v IT podle Davida Exnera, senior IT architekta v IBM Global Technology Services, obvykle implementovány základní bezpečnostní mechanismy: „Antivirový software, firewall, případně proxy server. Vzrůstá počet instalací s řešením podporujícím filtrování elektronické pošty kvůli spamu.“

Hlavním kritériem pro výběr bezpečnostního řešení jsou náklady pořizovací a provozní. Proto jsou preferovány produkty s minimálními nároky na investice a na správu jak co do objemu, tak co do kvalifikace obsluhy,“ radí Exner. Hardwarová řešení jsou podle něj preferována pouze v případě, že významně zjednoduší správu bezpečnostního řešení, pokud ne, pak je preferováno softwarové řešení na existujícím hardwaru. Preferovaná­ jsou integrovaná řešení s jednoduchým uživatelským a administrátorským rozhraním.

S vyššími nároky na bezpečnost IT technologií se podle Lance více začíná upřednostňovat hardwarové řešení, a to proto, že řada směrovačů použitých pro přístup k internetu v sobě zahrnuje firewallové funkce: „Co se týče speciálních hardwarových firewallů nebo zabezpečení, tak v této oblasti lze pozorovat nárůst popularity.“
Komentáře