Využití internetu v malých firmách - 2

Jak vypadá typická síť LAN v malé české firmě? Jak se zde využívá Wi-Fi, jaká jsou nejčastější bezpečnostní řešení? Mají malé firmy vlastní e-shopy? Jak řeší údržbu svých webových stránek? Používají Voice over IP. Jakou roli zde hraje Linux? Nachází zde své místo outsourcing? Jak to vypadá s intranety malých firem?

Využití internetu v malých firmách


Lidé a outsourcing

V řadě menších firem se o vnitřní IT stará maximálně jeden pracovník, který má navíc tuto oblast jako doplněk k dalším činnostem, a na většinu aktivit si tak najímá externí pracovníky od dodavatele IT,“ přibližuje Lukeš. „U středních firem se pak jedná o jednoho či dva interní pracovníky, kteří se starají o koncepci a běžný provoz. Na řadu složitějších a odbornějších výkonů si pak taktéž objednávají služby externích IT dodavatelů.“

Některé podniky mají svého kmenového zaměstnance, který se stará o IT technologie ve firmě, jiné se vydaly cestou outsourcingu. Stejné je to i se správou webových serverů,“ shrnuje Lanc.

Zřídka se podle Kalvody stává, že na správu sítí a webů je v SMB firmách dedikován specialista. Možnou výjimkou jsou webové aplikace, kdy jsou hojně využívány služby externích firem.

Outsourcing je v oblasti SMB podle Exnera využíván zejména pro správu bezpečnostních řešení tam, kde není k dispozici nebo je neefektivní, aby si podnik tuto službu sám poskytoval: „Typickým příkladem může být správa firewallu, kdy je pro malý podnik neefektivní, aby sám zaměstnával odborníka na síťovou bezpečnost.“

Především menší firmy podle Lukeše často volí dodavatelskou podporu a rozvoj svého IT prostřednictvím externí firmy: „Nejedná se však většinou o klasický outsourcing. V poslední době se však začínají čím dál víc objevovat nabídky IT firem pro komplexní outsourcing právě pro tento segment. Trochu jiná situace panuje v oblasti internetových služeb, kde řada SMB firem již nyní využívá komplexní služby poskytovatelů připojení, webových služeb a hostovaných aplikací.

Intranety

Webové stránky v drtivé většině slouží k prezentaci firem, nicméně velmi často firmy používají web pro e-shop či extranet pro obchodní partnery, tedy nejrůznější objednávkové systémy, znalostní databáze, propagační a obchodní informace,“ říká Kubies.

Podle Lance záleží primárně na potřebách firem a jestli jim intranetový portál pomůže řešit požadované problémy: „SMB firmy více investici zvažují a kladou důraz na využitelnost a aktuálnost informací, které jsou v rámci intranetu k dispozici.“ U webů SMB firem se podle Lance typicky jedná o prezentaci firmy a jejích produktů: „Některé společnosti implementovaly do svých webových stránek i e-shop.“

Zásadní rozdíl mezi malými a středními podniky spočívá podle Kalvody ve využití možností intranetů: „Většina malých firem tento nástroj nevyužívá a je otázkou vedení těchto firem, jestli tuto potřebu cítí.“ Podle Kalvody lze však tvrdit, že SMB sektor využívá možností portálů a intranetu často s větší efektivitou než velké firmy.

IP a Wi-Fi

SMB sektor si podle Kalvody nemůže dovolit duální trasy, redundanci a komplexní využití IP technologií včetně telefonie. Zcela rozdílný je podle něj i přístup k vyčlenění lidských kapacit pouze pro tuto problematiku.

IP telefonie, pokud není budována jako zcela nový produkt, a to ještě na produktech převážně softwarového charakteru, je podle Kalvody pro SMB sektor zcela nedostupná: „Většinou se jedná o experimentální a jedinečná řešení na bázi Linuxu.“ V oblasti Wi-Fi je podle něj situace poměrně veselejší: „Tato technologie je využívána hlavně v oblastech, kdy například natažení FO trasy je cenově nevýhodné a není až tak kladen důraz na stabilitu a rychlost.“

Wi-Fi technologie jsou v SMB sektoru jednoznačně mnohem více rozšířeny s porovnáním s IP telefonií, je to dáno pravděpodobně nižšími pořizovacími náklady. Na druhou stranu IP telefonie dnes je mnohem dostupnější a může přispět k úspoře provozních nákladů i SMB firem,“ tvrdí Lanc.

IP telefonie začíná hrát i u SMB firem významnou roli a pomalu vytlačuje klasickou telefonii, například díky úsporám na hovorném. V současné chvíli hlavními uživateli konvergentních řešeni založených na Wi-Fi jsou tzv. early adopters; až bude na trhu více modelů duálních telefonů, stane se Wi-Fi běžně používanou technologii pro přístup do lokálních a hlasových sítí,“ předpovídá Kubies.

Foto: Wkipedia, licence obrázku Public Domain
Komentáře