Wi-Fi a RFID ohlídá bezpečí horníků i výrobu polovodičů

Cisco uvádí na trh nové řešení Wi-Fi Asset Tracking, určené pro letecký, automobilový, důlní a polovodičový průmysl. Řešení využívá Wi-Fi technologii umožňující sledovat umístění výrobních prostředků s cílem zlepšit jejich využití a zvýšit provozní efektivitu.

Wi-Fi a RFID ohlídá bezpečí horníků i výrobu polovodičů


Cisco uvádí na trh nové řešení Wi-Fi Asset Tracking, určené pro letecký, automobilový, důlní a polovodičový průmysl. Řešení využívá Wi-Fi technologii umožňující sledovat umístění výrobních prostředků s cílem zlepšit jejich využití a zvýšit provozní efektivitu.

Špatné umístění výrobních prostředků, jako jsou přenosné sady nástrojů, přístroje, výrobní díly a sklady právě zpracovávaných produktů, představuje pro výrobní firmy významný problém. Zavedením řešení Wi-Fi Asset Tracking získají výrobci podle dodavatele větší přehled o svém podniku, mohou sledovat výskyt a umístění cenných výrobních prostředků v reálném čase a zvýšit provozní efektivitu omezením počtu incidentů souvisejících s jejich špatným umístěním.

Cisco Wi-Fi Asset Tracking se skládá ze zařízení Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance, systému Cisco WCS (Wireless Control System), řadiče Lightweight Access Point Protocol Controller, přístupových bodů Cisco Aironet, aktivních RFID visaček AeroScout pro Wi-Fi a softwaru AeroScout MobileView. Tyto komponenty společně tvoří architekturu pro radiofrekvenční lokalizaci, která organizacím umožňuje sbírat informace o umístění a sledovat výrobní prostředky.

Dostatečný přehled o výrobních prostředcích byl ve výrobě vždy zásadním problémem. Nyní mají firmy k dispozici pohodlné síťové řešení, u kterého se prokázalo, že je schopno zvýšit efektivitu a ušetřit organizacím značný čas a peníze,“ řekla Gabi Daniely, viceprezidentka AeroScout pro marketing a produktovou strategii. AeroScout je jedním ze zákazníků Cisca.

Systém bezdrátového sledování pohybu přináší podle společnosti Cisco výhody zejména následujícím vertikálním segmentům:

  • Letecký průmysl. Výrobci letadel musí sledovat značný počet specifických a nákladných systémů, součástek, vybavení a materiálu. Špatně umístěné díly mohou zapříčinit zastavení prací, což má vliv na přímé pracovní náklady, využití vybavení dlouhodobé spotřeby a prodloužení doby výrobního cyklu.
  • Automobilový průmysl. Stejně jako v letectví se i zde musí během výroby a montáže vozidla sledovat nástroje a díly s vysokou pořizovací cenou a také zde končí jakýkoli případ chybějícího nebo nesprávně umístěného dílu zpožděním, vysokými náklady a problémy s kvalitou.
  • Důlní průmysl. Jak ukázaly poslední případy důlních neštěstí, bezpečnost je v tomto odvětví stále na prvním místě. Zajištění bezpečnosti nástrojů a lidí pod zemí je stále důležitější. Cisco Wi-Fi Asset Tracking vysílá pod zemí zřetelný signál, který pomáhá udržovat bezpečnost horníků a urychlit těžbu rudy. Využitím RFID visaček a technologie, která je certifikovaná jako bezpečná v prostředích náchylných na výbuch, mohou důlní společnosti nepřetržitě sledovat nákladní vozy, kontejnery, vybavení a samozřejmě horníky.
  • Výroba polovodičů. I v polovodičovém průmyslu je nepřetržité sledování cenných materiálů a vybavení podstatnou podmínkou nízkých nákladů a vysoké kvality. Lokalizace výrobních šarží v reálném čase zlepšuje využití vybavení dlouhodobé spotřeby, snižuje pracovní náklady a zvyšuje propustnost výrobního procesu. Výrobci polovodičů mohou využít přesnost sledování dílů, materiálu a celých projektů ke snížení zmetkovitosti a zvýšení efektivity celého výrobního procesu až po kompletaci.O aplikacích RFID píšeme také např. zde:
Komentáře