Češi podceňují profesionální řízení projektů

Výsledky průzkumu Ernst & Young o stavu projektového managementu v České republice ukázaly, že české firmy stále podceňují profesionální řízení projektů. Aby přispěli ke zvýšení kvality a prestiže projektového managementu, vyhlašují Tuesday Business Network a solit project, s odbornou garancí Ernst & Young, první ročník soutěže Best Project Management.

Češi podceňují profesionální řízení projektů


Výsledky průzkumu Ernst & Young o stavu projektového managementu v České republice ukázaly, že české firmy stále podceňují profesionální řízení projektů. Aby přispěli ke zvýšení kvality a prestiže projektového managementu, vyhlašují Tuesday Business Network a solit project, s odbornou garancí Ernst & Young, první ročník soutěže Best Project Management.

Projektový management je velmi důležitou součástí rozvoje a zvyšování efektivity soukromého sektoru i státní správy. Ať už se jedná o implementaci informačního systému v menší firmě nebo o vstup země do Schengenského prostoru, podmínkou úspěšné realizace je vždy kvalitní projektové řízení.

Výsledky průzkumu Ernst & Young o projektovém řízení v České republice z roku 2007 přitom poukazují na výrazné nedostatky. „Jen necelých 60 % projektů bylo dokončeno včas a podle rozpočtu. Mezi hlavní důvody neúspěchu patří změna rozsahu projektu nebo špatné personální zajištění,“ říká Petr Knap, partner Ernst & Young a jeden z členů poroty soutěže.

„Cílem soutěže Best Project Management je ocenit řízení projektů a projektové manažery a umožnit jim navazování kontaktů, setkávání a sdílení zkušeností,“ říká Nikola Rafaj, programový ředitel TUESDAY Business Network. Soutěž je vyhlášena dnešním dnem, uzávěrka přihlášek je 31. března 2008. Přihlášku do soutěže lze najít na www.bestprojectmanagement.cz. Porota zasedne v dubnu a vyhlášení vítězů spolu se setkáním odborné veřejnosti proběhne na konferenci Project Management Day v květnu 2008.

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované v České nebo Slovenské republice, které byly dokončené do 31.12.2007 a hodnota přihlášeného projektu musí přesahovat 1 milion Kč nebo 1,3 milionu Sk (bez DPH).

Spoluorganizátorem soutěže je nově vznikající Česká komora Project Management Institute (PMI).Komentáře