ITIL: Dobrý sluha, zlý pán - 2

Přestože je Information Technology Infrastructure Library, zvláště v evropském prostředí, poměrně dobře známý a rozšířený pojem, u značné části IT populace stále budí rozpaky a nedůvěru.

ITIL: Dobrý sluha, zlý pán


Knihovna ITIL představuje standardizovanou a poměrně rozsáhlou sadu tzv. „best practices“ – tedy osvědčených praktik, konceptů a technik pro řízení IT služeb, správu IT infrastruktury, vývoje a provozu.

Její historie sahá do 80. let, kdy na ní začala pracovat britská OGC pro tamní vládní agentury. O širší adopci ITIL lze hovořit až v druhé polovině 90. let a zejména pak po roce 2001, kdy bylo původních třicet svazků zredukováno na osm a vydáno po označením ITIL 2. Klíčové oblasti, na něž se jednotlivé svazky zaměřily, byly Business Perspective, Service Support, Service Delivery, Security Management, Application Management, Infrastructure Management a Planning to Implement. Kromě celkové konsolidace se tato nová inkarnace vyznačovala i snahou provázat řízení a procesní strukturu IT se samotným podnikáním. Právě tato verze je dnes nejrozšířenější.

K adopci nejnovější verze ITIL v3, uveřejněné v květnu minulého roku, dochází prozatím pozvolna. Nová knihovna ITIL přinesla další reorganizaci obsahu – v rámci pěti svazků mapuje strukturu životního cyklu IT služeb, tvořeného oblastmi Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service Improvement.
Komentáře