Kvalifikace pro ITIL v3

ITIL jako množinu publikací popisující model nejlepších praktik pro správu služeb IT založený na procesním řízení jsme již v Business Worldu popisovali. Pro jeho úspěšné nasazení je ale pochopitelně nezbytné klíčové zaměstnance na znalost ITIL certifikovat.

Kvalifikace pro ITIL v3


ITIL jako množinu publikací popisující model nejlepších praktik pro správu služeb IT založený na procesním řízení jsme již v Business Worldu popisovali. Pro jeho úspěšné nasazení je ale pochopitelně nezbytné klíčové zaměstnance na znalost ITIL certifikovat.

Jelikož ITIL představuje rozsáhlé znalosti, je s ním spojený i požadavek garance kvality lidí, kteří se jeho implementací zabývají. Tento požadavek je řešen pomocí kvalifikačního schématu, popisujícího způsoby školení, zkoušení a certifikace jednotlivých osob na ITIL.

Kvalifikační schéma pro ITIL v3 zavádí systém, který začíná u ITIL Foundation for Service Management (Základy ITIL pro Správu služeb) a umožňuje individuálně střádat kredity ze zkoušek na ITIL v3, což vede k získání vyšších certifikátů, jako jsou ITIL Expert a ITIL Advanced Certificate – lepší obrázek asi získáte ze schématu kreditního systému.

Foundation level předsavuje základní úroveň certifikace osob, je podobná stejné certifikaci v ITIL v2. Školení na Foudation obsahuje definice základních pojmů, jako jsou služby a správa služeb, procesní model, fáze životního cyklu služby a jejich příspěvek byznysu, poskytovatel služeb, katalog služeb a další. Popisuje koncepty a představení některých (ne všech) procesů, role a výběr softwarových nástrojů, rozhraní na další standardy a normy.

ITIL Expert – získání tohoto certifikátu je možné pomocí rozdílové zkoušky z ITIL v2 (Manager’s Bridge), nebo jedním ze dvou směrů, označovaných jako „Směr podle způsobilostí (Capability Stream)“ a „Směr podle životního cyklu (Lifecycle Stream)“.

Směr podle způsobilostí obsahuje následující čtyři moduly:

  • Plánování, ochrana a optimalizace
  • Nabídka služeb a dohoda o službách
  • Release, řízení a validace
  • Provozní podpora a analýza

Směr podle životního cyklu – jednotky jsou založeny na pěti klíčových knihách OGC:
  • Strategie služeb
  • Návrh služeb
  • Přechod služeb
  • Provoz služeb
  • Neustálé zlepšování služeb

Advanced Service Management Certificate: tato kvalifikace, i když dosud není dokončena, je zamýšlena pro posouzení schopnosti účastníka aplikovat a analyzovat koncepce ITIL v3 v nových oblastech. Další detaily o ITIL v3, včetně chystaného procesního modelu, se můžete dozvědět na stránkách české pobočky itSMF (www.itsmf.cz).

Autoři pracují ve společnosti HP.Komentáře