Objem financí získaných prostřednictvím IPO klesl o 96 %

Objem finančních prostředků získaných na evropských burzách cenných papírů prostřednictvím primárního úpisu akcií ve čtvrtém čtvrtletí 2008 klesl v porovnání se stejným obdobím roku 2007 o 96 %.

Objem financí získaných prostřednictvím IPO klesl o 96 %


To je hlavní zjištění nejnovějšího vydání studie IPO Watch Europe společnosti PricewaterhouseCoopers.

Mezi další další důležité závěry studie Studie IPO Watch Europe (4. čtvrtletí 2008) patří:

- Objem finančních prostředků získaných prostřednictvím primárního úpisu akcií („IPO“) ve čtvrtém čtvrtletí 2008 klesl v porovnání se stejným obdobím roku 2007 o 96 % (z 29,112 mil. EUR na pouhé 1,238 mil. EUR).
- Byl zaznamenán 73% pokles v počtu nových emisí cenných papírů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 jich bylo 64, o rok dříve 233.
- V roce 2008 bylo na evropských burzách uskutečněno celkem 338 IPO, což znamená pokles o 58 % (v roce 2007 došlo k 813 emisím).
- Celková hodnota akcií nabízených k úpisu v roce 2008 byla 14,241 mil. EUR, což znamená výrazný pokles oproti roku 2007, kdy to bylo 80,367 mil. EUR.
- Americké trhy cenných papírů taktéž zaznamenaly v loňském roce pokles, nicméně ne tak výrazný jako trhy v Evropě. V roce 2008 bylo jejich prostřednictvím uskutečněno 57 emisí v celkovém objemu 19,409 mil. EUR (největší transakcí byla emise společnosti Visa Inc. uskutečněná v prvním čtvrtletí loňského roku v hodnotě 11,510 mil. EUR). Americké trhy se tak za rok 2008 objemem získaných prostředků dostaly na první místo před Evropu a Čínu.
- Celková hodnota emisí cenných papírů na evropských burzách v posledním čtvrtletí roku 2008 činila 1,238 mil. EUR, což představuje velmi výrazný pokles oproti stejnému období roku 2007 (29,112 mil. EUR). Tato změna je dána výrazně menším počtem IPO a především menším počtem velkých transakcí. Dvě největší IPO v posledním čtvrtletí 2008 dohromady představovaly 97 % celkové hodnoty získaných prostředků ve sledovaném čtvrtletí, což znamená, že na zbývajících 62 emisí připadlo pouze 32 mil. EUR.
- Největší transakcí IPO ve čtvrtém čtvrtletí 2008 byla emise společnosti Resolution Limited z Guernsey (společnost založená za účelem akvizic) v hodnotě 660 mil. EUR na Londýnské burze cenných papírů následovaná polskou energetickou společností Enea, která na Varšavské burze získala 546 mil. EUR.
- Celková hodnota všech evropských transakcí IPO v posledním čtvrtletí roku 2008 představuje pouhých 30 % největšího jednotlivého IPO ve stejném čtvrtletí roku 2007.
- Pokud jde o hodnotu emitovaných akcií, Varšavská burza cenných papírů obsadila druhé místo mezi evropskými burzami. Prostřednictvím 23 emisí akcií na ní bylo získáno 555 mil. EUR, což znamená 45% podíl na celkové hodnotě emisí na hlavních evropských burzách. Osmadevadesát procent z celkového objemu finančních prostředků získaných na této burze tvoří druhá největší transakce uskutečněná ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008, úpis akcií společnosti Enea. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 byl na varšavské burze oproti stejnému období roku 2007 zaznamenán nižší objem transakcí IPO. Jejich celková hodnota však byla vyšší než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007, kdy bylo prostřednictvím 42 IPO získáno 462 milionů EUR.

Petr Podlipný, senior manažer v oddělení Auditorských služeb PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., k situaci na českém trhu uvedl:

„Vývoj na akciovém trhu v České republice v roce 2008 zrcadlil vývoj na světových trzích. Počty primárních emisí byly u nás v porovnání např. s trhem v Polsku historicky nízké. V loňském roce došlo k jediné IPO, což byl úpis akcií společnosti New World Resource v hodnotě přibližně 1,6 mld. EUR. Situaci v roce 2009 je těžké odhadovat, neboť bude značně ovlivněna globální hospodářskou situací.

Současné období by však společnosti měly využít k přípravě na případné IPO tak, aby byly schopny přijít s ním v době, kdy dojde k opětnému oživení na trzích a zájem investorů bude znovu růst.“

Komentáře