Český trh podnikových aplikací v roce 2007 zpomalil

Český trh podnikových aplikací (EAS) loni zpomalil tempo meziročního růstu na 4,5 % oproti 6,4 % v roce předcházejícím. Hodnota trhu přesáhla 117 milionů USD.

Český trh podnikových aplikací v roce 2007 zpomalil


Český trh podnikových aplikací (EAS) loni zpomalil tempo meziročního růstu na 4,5 % oproti 6,4 % v roce předcházejícím. Hodnota trhu přesáhla 117 milionů USD.

Podle nejnovějších výzkumů společnosti IDC je na vině rostoucí nasycenost segmentu velkých podniků, přičemž nárůst počtu zakázek mezi malými a středními podniky nedokáže propad u velkých zakázek vyrovnat. Pro rok 2008 IDC předpovídá oživení poptávky a zrychlení meziročního růstu na 10 %. Hodnota trhu by měla dosáhnout 129 milionů USD.

„Růst trhu negativně ovlivňuje rostoucí nasycenost podnikovými aplikacemi u velkých firem a klesající počet velkých, lukrativních zakázek,“ říká Mark Child, analytik společnosti IDC pro trhy softwaru ve střední a východní Evropě. „Dodavatelé se proto musí kvůli udržení výnosů stále více orientovat na rozšiřování implementací u stávajících zákazníků. Dodavatelé, kteří se zaměřují na segment malých a středních podniků jsou celkovou zralostí trhu méně zasaženi než ti, kteří spoléhají na velké zákazníky.“

Českému trhu podnikových aplikací i v roce 2007 dominovaly společnosti SAP, Microsoft Dynamics a LCS. Společně ovládaly přes 67,7 % trhu. Podíl největšího dodavatele již druhým rokem klesal a dostal se na méně než polovinu trhu, zatímco ostatní dva své pozice mírně posílili. Na růstu trhu se ale podíleli především středně velcí dodavatelé, kteří se zaměřují na malé a střední firmy.

Největší podíl – přes 41,6 % – připadl v roce 2007 na systémy pro řízení podnikových zdrojů (ERM). Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) získaly na oblibě a posunuly se ze čtvrtého místa v roce 2006 na druhé, přičemž na celkovém trhu se podílely necelou pětinou. Moduly pro řízení provozu a výroby se umístily na třetím místě se 17 %, následované systémy pro řízení dodavatelských řetězců (SCM), jejichž podíl činil méně než 15 % celkového trhu. Integrovaná řešení pro podnikovou analýzu (BA) se na trhu podnikových aplikací podílela 7,1 %.

„Více než 90 % velkých firem v České republice již má implementované podnikové systémy,“ říká Mark Child. „V důsledku toho klesá poptávka po základních aplikacích jako je řízení podnikových zdrojů nebo provozně-výrobní systémy. Řada firem se v současné době snaží zhodnotit investice do těchto systémů jejich rozšiřováním o další funkce, jako je CRM, pokročilé systémy plánování APS a Business Intelligence.“

Z hlediska hospodářských odvětví přicházela v roce 2007 největší část poptávky po podnikových aplikacích ze strany průmyslové výroby – téměř 22 %. V energetice výdaje na podnikové aplikace tvořily více než pětinu celkových investic do EAS v ČR. Na třetím místě se umístil zpracovatelský průmysl s přibližně 12% podílem.

IDC očekává, že český trh podnikových aplikací v příštích pěti letech poroste průměrným ročním tempem 9,7 %.

Analytickému podnikovému softwaru je věnován program roadshow s názvem IDC Business Intelligence Roadshow, která proběhne 7. října 2008 v Clarion Congress Hotelu v Praze. Na letošní konferenci vystoupí CINDI HOWSON, autorka několika knih, která se využitím, zaváděním a hodnocením nástrojů business intelligence aktivně zabývá více než 15 let. Ve své prezentaci představí výsledky průzkumu publikované ve své nejnovější knize s názvem Successful Business Intelligence: Secrets to Making BI a Killer App. “Tajemství” úspěchu jsou zde podložena exkluzivním výzkumem a detailními případovými studiemi z praxe. Podrobnější informace o akci najdete zde: www.idc-cema.com/events/bi08cz

Komentáře