Co skrývá IT velkých českých podniků

Co skrývá IT velkých českých podniků


Rozpočet na informační technologie v typické velké české organizace přesahuje čtvrt miliardy korun, z toho více než 100 milionů je každoročně určeno na nové projekty, zbytek směřuje do provozu stávající infrastruktury.

Vyplývá to ze studie analyzující informační technologie ve velkých českých podnicích, provedené v druhé polovině roku 2006 a prvním čtvrtletí 2007 v prostředí 130 největších českých podniků (finančních i nefinančních z žebříčku Czech Top 100).

Ze studie vyplynula řada zajímavých poznatků, z nichž některé potvrzují a jiné naopak vyvracejí zažité představy o roli IT ve velkých organizacích.

"Například v dnešní době okleštěných investic do informačních technologií nepřekvapí, že nadpoloviční většina společností do IT investuje 1-3 % obratu, zbytek ještě méně. Dvě třetiny firem těchto společností přitom vidí svoje investice jako průměrné," říká Petr Zavoral, odborník na oblast podnikové informatiky a šéf týmu analytiků ZAP Consultants.

IT infrastrukturu vnímají 4 z 10 organizací jako dostačující, více jak polovina jako průměrnou. Zajímavé je, že nikdo si netroufl hodnotit ji výše. Podíváme-li se na některá odvětví blíže, tak jako konkurenční výhodu vidí informační technologie dvě třetiny firem ve stavebnictví, bankovním sektoru a telekomunikacích.

Studie také uvádí na pravou míru některé mýty spojené s nákupem informačních. "O nákupu informačních technologií v rámci organizace rozhoduje pouze u desetiny podniků samotné nákupní oddělení. Ve třetině případů rozhoduje jen IT oddělení a ve zbylých organizacích se vždy jedná o týmové rozhodnutí mezi odbornými útvary, IT oddělením a oddělením nákupu," doplňuje Kamil Pittner, mediální zástupce ZAP Consultants.

Řada velkých tuzemských firem má zahraniční vlastníky, kteří chod podniku ovlivňují často i v oblasti IT. Přitom téměř polovina podniků není rozhodnutím zahraničního vlastníka ohledně pořízení ICT nijak ovlivňována - to je v rozporu se zažitou představou, že zahraniční vlastník vysokou měrou ovlivňuje, jaká řešení a od koho budou české organizace využívat.

Studie se zabývá nejen obecnějšími trendy, ale věnuje se i konkrétním oblastem, jako je ERP, CRM, SCM, outsourcing a mnoho dalšího. Měla by být velmi užitečná především pro ICT dodavatele, kteří se chtějí uplatnit v prostředí velkých českých podniků a chtějí se o tomto tržním segmentu dozvědět co možná nejvíce informací, které jim v tom mohou pomoci.

Studie poskytuje analýzu trendů odehrávajících se v tuzemských podmínkách na poli ICT technologií a rovněž tyto analýzy dává do kontextu s celosvětovým děním v této oblasti. Každá z kapitol je zakončena výhledem, kam se ubírá vývoj v dané oblasti.

Materiál je užitečnou a praktickou rukojetí pro čtenáře z řad odborné veřejnosti v celém jejím širokém spektru. Jejím prostudováním i člověk zabývající se jinými oblastmi získá aktuální přehled o dynamickém vývoji světa informačních technologií. Studie zároveň odhaluje vztahy a boj o prvenství mezi konkurenty. A to jak u nás, tak i ve světě.

Analytici PZ Consultants jsou vám k dispozici i v případě, že budete potřebovat fundovaný a nezávislý pohled na oblast podnikové informatiky či vyjádření k související problematice. Více informací o studii a o autorech je možné získat u mediálního zástupce tohoto projektu - Kamila Pittnera na e-mailové adrese kamil@pittner.biz.

IT ve velkých českých organizacích

 • Investice do IT dosahují v průměru 300 milionů korun ročně s klesající či stagnující tendencí. Kolem 40 % IT rozpočtu je určeno na nové projekty, 60 % na údržbu a provoz stávajících systémů. Do nových projektů tedy za této situace směřuje 120 milionů korun. IT infrastruktura je samotnými IT manažery hodnocena jako průměrná.
 • Ukázalo se, oproti všeobecně tradovanému dogmatu, že zahraniční vlastník při volbě IT vybavení lokální českou pobočku neovlivňuje.
 • Též běžně rozšířené tvrzení, že o IT investicích rozhodují v podniku jednotlivé zájmové frakce, bere za své. Naopak se ukazuje, že o velkých IT projektech v drtivé většině rozhoduje tým sestavený z odborníků ze zainteresovaných oddělení byznysu, nákupu a v neposlední řadě IT.
 • Do aplikací typu Business Intelligence je pro rok 2007 na straně zákazníků plánovaných o 36 procent více investic než do ERP řešení.
 • Outsourcing je ve velkých organizacích využíván, zatím však pouze pro podpůrné činnosti.
 • Průzkum dále naznačuje, že IT oddělení velkých tuzemských firem jsou buď přezaměstnaná, anebo jsou investice do IT podhodnoceny.

Typická velká česká organizace
 • Zaměstnanci IT oddělení: 119
 • PC (bez notebooků): 1 030
 • Přenosné počítače: 250
 • Mainframy a servery: 50
 • Tisková zařízení: 330
 • Pevné telefonní linky: 830
 • Mobilní telefony: 880
 • E-mailové schránky: 1 490

Zdroj: ZAP Consultants, 2008
Komentáře