Druhý ročník datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics

Byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics. Výzkum se týkal potřeb, preferencí a nových pohledů datamingových profesionálů.

Druhý ročník datamingového výzkumu společnosti Rexer Analytics


Byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics. Výzkum se týkal potřeb, preferencí a nových pohledů datamingových profesionálů.

Prezentace tohoto výzkumu proběhla i na konferenci uživatelů statistického softwaru SPSS Directions 2008 v Las Vegas.

A co výzkum ukázal?
• Že nejpoužívanějšími algoritmy jsou regresní, klastrové analýzy a rozhodovací stromy.
• Že analytici stráví pouze 20% svého času analýzou dat. Více než třetinu času stráví získáváním a přípravou těchto dat.
• Data mining hraje v organizacích důležitou roli. Polovina výsledků datamingových procesů pomáhá řídit strategická rozhodnutí a provozní postupy.
• SPSS Clementine byl označen jako primární software, který je používán více analytiky než kterýkoliv jiný softwarový produkt.
• SPSS a SAS stále dominují softwarovému trhu, přestože Statistica, R a Salford mohou říci, že spotřeba jejich produktů vzrostla.
• Při výběru softwaru kladou analytici velký důraz na spolehlivost, schopnost zpracovat rozsáhlé datové soubory a na kvalitní výstupy.

Karl Rexer, zakladatel a ředitel Rexer Analytics, řekl: „Jasně preferovaným výběrem analytiků na celém světě je řada produktů prediktivních analýz SPSS. Již druhý rok tak dosáhli této pozice díky své schopnosti rychle řešit kritické obchodní otázky a díky vlivu, který mají na všechny činnosti v organizaci.“

Jan Řehák, ředitel SPSS CR, říká: „Musím říci, že jsme velice potěšeni, že naše produkty jsou označovány za lídry v ročním výzkumu Rexer Analytics. Koncentrace na řízení strategických rozhodnutí a zdokonalování provozních postupů přesně kopíruje to, co vidíme na trhu – že převedení výsledků prediktivních analýz do reálu je klíčem k řízení ROI. Proto klademe takový důraz na jednoduchou implementaci našeho softwaru a řešení do obchodních procesů a systémů.“

Komentáře