Evropská vlna fúzí neztrácí na intenzitě

Z nejnovější studie věnované fúzím a akvizicím, kterou připravila poradenské společnost Deloitte, vyplývá, že i přes krizi na finančních trzích pokračují evropští podnikatelé v plánování nových transakcí.

Evropská vlna fúzí neztrácí na intenzitě


Z nejnovější studie věnované fúzím a akvizicím, kterou připravila poradenské společnost Deloitte, vyplývá, že i přes krizi na finančních trzích pokračují evropští podnikatelé v plánování nových transakcí.

Ekonomická situace se za poslední rok zhoršila. Tato skutečnost však zatím neodrazuje podnikatele od dalšího plánování fúzí a akvizic a nemění nic na optimismu, se kterým připravují své aktivity na dalších 18 měsíců. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Deloitte nazvané „Držet si směr – fúze a akvizice v Evropě“. Publikace, která je společným dílem pracovníků poboček společnosti Deloitte

z Belgie, střední Evropy, Dánska, Německa a Nizozemí, popisuje, jak se měnilo chování podnikatelů během krize na finančních trzích, informuje o nejzajímavějších akvizičních příležitostech v regionech a sektorech po celé Evropě a zmiňuje se také o faktorech, které ovlivňují rozhodování týkající se fúzí a akvizic.

Podle uvedené studie společnosti Deloitte se pozornost respondentů soustředí na západní a střední Evropu. 75 %, respektive 58 % účastníků průzkumu označilo právě tyto dva regiony za nejlepší místa k investování. Evropa je z pohledu investorů obecně považována za nejvhodnější region, i když jejich pozornost přitahují i nově se rozvíjející asijské trhy. Plány účastníků průzkumu ze střední Evropy se omezují právě na jejich vlastní region a západní Evropu. Asii, Severní a Jižní Ameriku a střední Východ označili tito respondenti ze svého pohledu za málo významné či dokonce nevýznamné.

„V minulosti představovaly společnosti z rozvojových trhů pro podnikatele ze Západu především akviziční cíle. Dnes se situace obrací a díky značnému ekonomickému růstu a ambicióznímu managementu se také společnosti z rozvojových zemí stále častěji porozhlížejí po investičních příležitostech v zahraničí,“ říká Josef Kotrba, řídící partner pro trhy společnosti Deloitte Česká republika.

Podle zprávy společnosti Deloitte se podniky i investoři z oblasti soukromého kapitálu chystají expandovat. Nasvědčují tomu aktivity ze sféry fúzí a akvizic, které jsou v Evropě plánovány nebo očekávány v příštích 18 měsících. Fúze a akvizice jsou nástroji, které společnostem pomáhají zajistit na globálních trzích dlouhodobý úspěch. Mezi faktory, které fúze a akvizice ovlivňují, patří strategické transakce, jejichž hlavním cílem je zpravidla posílení konkurenceschopnosti společnosti.

Investice v Evropě jsou nejpopulárnější

V oblasti fúzí a akvizic je největší zájem o Evropu – finanční investoři se zaměřují zejména na její západní část, ale velký zájem mají i o investiční příležitosti ve střední Evropě. V této souvislosti se valná většina zavedených západoevropských společností velmi aktivně snaží o vybudování stejně prominentní pozice v centru starého kontinentu. Přeshraniční investice jsou dnes v Evropě všeobecným trendem.

Značná část evropských fúzí a akvizic proběhla ve spotřebitelském sektoru a ve výrobní sféře, za nimi následovaly západoevropské technologie, média a telekomunikace a středoevropská energetika a zdroje.

Josef Kotrba dále doplňuje: „Spotřebitelský průmysl, maloobchod a energetika jsou ve spojitosti s fúzemi a akvizicemi ve střední Evropě na vzestupu. Stále častěji jsou realizovány přeshraniční transakce, a to především v návaznosti na rozšiřující se činnost velkých zahraničních maloobchodních řetězců. Tyto transakce jsou následně podnětem pro konsolidaci dodavatelů, kteří se slučují ve snaze využít výhody většího celku při zásobování těchto maloobchodních řetězců.

Klasickým příkladem konsolidace je stále značně roztříštěný masný průmysl ve střední Evropě, který se těší zájmu nejen strategických kupců, ale i mnoha místních finančních investorů, jako je Penta, J&T nebo Eco-Invest, kteří již v tomto oboru realizovali řadu investic v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Další konsolidační hru bylo možné sledovat v českém pivovarnictví, kde společnost Heineken přistoupila k akvizici středně velkých pivovarů Drinks Union a Krušovice, a stala se tak třetí největší pivovarnickou skupinou. Společnost K Brewery, za kterou stojí soukromí investoři, zahájila v České republice konsolidaci malých regionálních pivovarů a očekává se, že velký zájem bude při privatizaci v letech 2009/2010 i o státem vlastněný pivovar Budvar Budějovice.“

Komentáře