Hodnocení digitální vyspělosti

Poprvé v historii zpracovala Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) tzv. ITU Digital Access Index (DAI), hodnotící jednotlivé země světa z hlediska přístupu k internetu a k digitálním informacím. Jednotlivé státy byly podle dosaženého výsledku zařazeny do jedné ze čtyř kategorií: vysoká (míra přístupu), vyšší, střední a nízká.

Hodnocení digitální vyspělosti


Mezi země zařazené do kategorie „vyšší“ jsou hlavně státy střední a východní Evropy, státy Karibiku, státy kolem Perského zálivu a rozvíjející se země Latinské Ameriky. Většina z těchto zemí dokázala využít potenciálu ICT k podpoře svého rozvoje a dosažená úroveň bývá výsledkem aktivního přístupu příslušných vlád.
Úrovně „vysoká“ dosáhly především rozvinuté země ze západní Evropy, Spojené státy a vybrané země jihovýchodní Asie. Vůbec nejvyšší ocenění získalo Švédsko, následuje Dánsko a Island. Spojené státy jsou jedenácté. Z asijských zemí se nejlépe umístila Jižní Korea, následuje Hongkong a Tchaj-wan. Japonsko je překvapivě až na 15. místě. V kategorii „střední“ se na prvních třech pozicích umístily Bělorusko, Libanon a Thajsko. Kategorii „nízká“ vede Zimbabwe a Hon­duras, na posledním hodnoceném místě je Nigérie (0,04).
Z výzkumu plyne nutnost přehodnotit úlohu ICT v rozvoji národních ekonomik, a tedy i obvyklá kritéria, která se při hodnocení používají. Z výsledků totiž vyplývá, že nedostatečná ICT infrastruktura je hlavní překážkou pro překonání tzv. digitální bariéry. Mezi další faktory patří nedostatečná dostupnost a počítačová gramotnost obyvatelstva.
V některých zemích se ukázaly být kritickými právě ty faktory, které přímo nesouvisejí s telekomunikačními linkami. Například více než 40čítač a vůbec nejsou schopni se k internetu připojit. V dalších zemích má potom klíčový vliv např. ­cena za přístup k internetu vztažená k průměrnému příjmu.
V posledních čtyřech letech udělali v ob­lasti digitálního přístupu největší skok čtyři asijští tygři, což dokázalo, že užívání či znalost angličtiny není rozhodující podmínkou pro přijetí nových technologií. Obsah na internetu je dnes dostupný již v dostatečném počtu různých jazyků.

Více v BW 2/2004

Komentáře