IDC: Přenositelnost mobilních čísel může operátorům pomoci změnit rozložení sil na trhu

IDC: Přenositelnost mobilních čísel může operátorům pomoci změnit rozložení sil na trhu


Dva roky poté, co země střední a východní Evropy začaly zavádět přenositelnost mobilních čísel, pomohla možnost snazší změny operátora posílit konkurenční prostředí. Nedošlo však k tak dramatickým pohybům na trhu, v jaké někteří doufali a jakých se jiní obávali.

Podle studie IDC (An Early Assessment of the impact of Mobile Number Portability on CEE Mobile Markets) malí i velcí mobilní operátoři mohou využít přenositelnost čísel ke svému prospěchu a zároveň minimalizovat její nepříznivé dopady s pomocí komplexních strategií zaměřených na budování image a dlouhodobých vztahů se zákazníky.

K získávání nových a udržení stávajících zákazníků je pro operátory klíčové, jak je zákazníci vnímají. Studie IDC definuje tři hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování o změně poskytovatele, a to osobní motivaci jednotlivých uživatelů, marketingové aktivity operátorů a bariéry přechodu, například poplatky a zdlouhavé procedury.

Přenositelnost čísel představuje pro mobilní operátory ve střední a východní Evropě významnou příležitost získat větší tržní podíl a změnit tradiční rozložení sil na trzích jednotlivých zemí,“ říká analytik IDC Kresimir Alic. „Musí si však uvědomit, že krátkodobé marketingové kampaně nemají na motivaci uživatelů příliš velký dopad....“

Studie IDC ukazuje, že počet uživatelů, kteří změnili operátora, zůstává v zemích střední a východní Evropy nízký – ve většině případů se jedná o méně než 1 % všech uživatelů. To je způsobeno částečně tím, že v některých zemích byla přenositelnost čísel zavedena teprve nedávno, částečně tím, že si na tuto možnost uživatelé zvykají pomalu. Jedinou výjimkou je Estonsko, kde operátora změnilo 4,2 % uživatelů od zavedení přenositelnosti na tamějším trhu v lednu 2005.

Komentáře