Jak si stojí dnešní CIO - 2

Jen málokdo ze zasvěcených (pochopitelně s výjimkou N. G. Carra) by se odvážil oponovat tvrzení, že je IT pro podporu podnikání de facto nenahraditelné. O to překvapivější jsou výsledky průzkumu společnosti McAfee. ...

Jak si stojí dnešní CIO


V rámci studie „The evolving relationship between the CIO and the board“ (Vývoj vztahu mezi CIO a vedením firmy) provedeného společnostmi McAfee a The Economist Intelligence Unit bylo koncem roku 2007 dotazováno 185 výkonných pracovníků z různých oblastí. Ti odpovídali především na otázky týkající se vlivu a reálné funkce ředitelů IT (CIO). Polovina respondentů pocházela z IT oddělení, zatímco druhá spadala spíše pod označení obecný management. Celých 82?% respondentů patřilo přímo do vedení firem (C-suite), více než třetina z nich byla výkonnými řediteli a 30?% se honosilo titulem ředitele IT. Zbylá část vzorku se skládala ze senior viceprezidentů, viceprezidentů a ředitelů.

Studie pokrývala celou řadu oborů, dá se říci, že v podstatě všechny oblasti od finančních služeb až po oblast logistiky. Ačkoli některé z dotazovaných společností spadaly pod SMB (Small and Medium Business), v naprosté většině šlo o velké podniky. O tom svědčí také fakt, že celá jedna pětina z účastnících se firem měla roční obrat nad 5 miliard dolarů. Celých 85?% respondentských organizací měla sídlo v Evropě, zbytek pocházel ze Středního Východu a Afriky.

Grafy:
Komentáře