Kdo podvádí a kdo ho oznámí - 2

Výsledky průzkumu společnosti Ernst & Young mezi českými zaměstnanci velkých firem ukazují, že společnosti nesplňují jejich představy v oblasti prevence či vyšetřování podvodů, úplatkářství a korupce.

Kdo podvádí a kdo ho oznámí


Podvodné jednání - profil typického pachatele

Většinu podvodů páchají členové vedení společností, kteří jednají samostatně a ve firmě jsou šest a více let. To jsou některá zjištění průzkumu Profile of a Fraudster Survey 2007, který provedla forenzní oddělení poradenských společností sítě KPMG. Studie zabývající se reálnými případy podvodného jednání jednoznačně ukázala, že pachatelé podvodů ve svůj prospěch využívají především nedostatečných vnitřních kontrol.

Typický pachatel podvodného jednání je muž ve věku od 36 do 55 let. V okamžiku, kdy mu jeho nezákonné jednání začíná přinášet prospěch, je většinou u dané společnosti zaměstnán šest a více let. Většinou pracuje ve finančním oddělení a podvod provádí samostatně. Ke spáchání zločinu ho přivede touha po penězích a příležitost.

Analýza reálných případů podvodného jednání

Tento profil je výsledkem studie typických pachatelů finančních podvodů. Studie analyzovala 360 skutečných případů, které byly svěřeny forenzním oddělením KPMG v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

"Více než 60 % pachatelů jsou členové nejvyššího vedení. Senior manažeři mají přístup k důvěrným informacím a vzhledem k jejich postavení je pro ně snadné obejít vnitřní kontroly a způsobit celé společnosti větší škodu," upozorňuje Jimmy Helm, partner a vedoucí oddělení forenzního šetření v KPMG ve střední a východní Evropě.

Studie dále ukazuje, že pachatelé své činy obvykle opakují. V 91 % šetřených případů spáchají před svým odhalením několik trestných činů. Obvykle se tak děje během delšího časového období - u 76 % případů trvá trestná činnost více než šest měsíců a u 33 % případů tři a více let. Analýza výchozí situace podvodů ukazuje, že ve většině případů pachatelé využívají slabých vnitřních kontrol. Proto není překvapivé, že tyto činy jsou většinou odhaleny až díky anonymním udáním a jen zřídka pomocí vnitřních kontrol.
Komentáře