Kdo podvádí a kdo ho oznámí - 4

Výsledky průzkumu společnosti Ernst & Young mezi českými zaměstnanci velkých firem ukazují, že společnosti nesplňují jejich představy v oblasti prevence či vyšetřování podvodů, úplatkářství a korupce.

Kdo podvádí a kdo ho oznámí


Další zjištění studie

Ačkoliv jsou z 85 % pachateli muži, ženy jsou častými spolupachatelkami - jsou zapleteny v každém čtvrtém případu, kde figuruje nějaký komplic.

Každý třetí pachatel svůj čin zopakuje nejméně 50krát, než je odhalen.
Mezi nejčastější typy ekonomické kriminality v Evropě patří korupce, krádež hotovosti, zfalšované finanční výkaznictví, krádež jiných aktiv, podvod, porušení obchodního tajemství, praní špinavých peněz a padělání.
Komentáře