Nakupujeme IT odborníky

Podle průzkumu zveřejněného počátkem roku společností Robert Half International již déle než dva roky trvá navyšování mezd IT odborníkům. To však nepřineslo nasycení trhu, ale pouze částečný přesun expertů k lépe platícím zaměstnavatelům.

Nakupujeme IT odborníky


Podle průzkumu zveřejněného počátkem roku společností Robert Half International již déle než dva roky trvá navyšování mezd IT odborníkům. To však nepřineslo nasycení trhu, ale pouze částečný přesun expertů k lépe platícím zaměstnavatelům.

Stejný průzkum dále naznačuje, že trendy započaté v roce 2005 pokračovaly i v minulém roce. Jde především o nárůst mezd programátorů, kterých je na trhu stále málo – největší zájem je o vývojáře se znalostí jazyků Java, C+ a C++. I navzdory poměrně značnému nárůstu mezd v roce 2005 se růst platů nezastavil ani v loňském roce.

Největší procentuální změny nastaly u absolventů s minimální praxí a u programátorů s praxí od jednoho do tří let. Zde narostly mzdy u nejvíce požadovaných specializací v průměru o 20 %, což v některých případech představuje i 5–8 tisíc Kč měsíčně. Toto navýšení se samozřejmě týká uchazečů se znalostí anglického jazyka. Beze znalosti angličtiny může mzda klesnout až o 10 000 Kč, nicméně u programátorů je horší jazyková vybavenost přece jen menším handicapem než u jiných IT specializací.

NEDOSTATKOVÉ PROFESE

„Největší zájem je o vývojáře se znalostí technologií Java/J2EE, PL/SQL, C/C++ a .Net, dále o analytiky, nejčastěji se znalostí UML, a o administrátory systému Unix, Oracle,“ říká Hynek Rychtář, konzultant personální agentury Talents Technology. V podobném duchu hovoří i personální konzultant společnosti MaxiJob Petr Bek: „V současné době nejvíce na trhu schází programátoři. A to jak specialisté na software, tak programátoři databází.“

HR Manager ze společnosti LogicaCMG Petra Pacíková v podstatě přitakává výsledkům průzkumu firmy Robert Half International, když říká, že o IT specialisty obecně je na našem trhu stále nouze. „Poptáváme juniorské i seniorské pozice IT specialistů – programátorů, technických konzultantů, analytiků. Obecně je na českém pracovním trhu problém obsadit větší množství takovýchto pozic najednou,“ svěřuje se. Takřka identických odpovědí se nám dostalo také od ostatních, poptávku vytvářejících firem:

Oleg Blaško, COO, Siemens IT Solutions and Services: „Momentálně potřebujeme všechny profese, primárně projektové manažery (PM), architekty a senior konzultanty pro námi podporované segmenty.“

Petra Vahalová, personální manažerka, Grisoft: „Momentálně hledáme na pracovním trhu programátory, testery a pracovníky technické podpory, tedy support. O tom, že je jich chronický nedostatek, se psalo již mnohokrát.“

Magdaléna Válková, HR Direktor, Sitronics Telecom Solutions: „Paleta je velice široká včetně programátorů, testerů, QA engeneerů, softwarových architektů atd. Nedostatkoví jsou zejména senior IT experti a specialisté na TIBCO.“

DRUH PRACOVNÍHO POMĚRU

Zajímavé je rovněž zmapovat preferované volby, co se týče délky a formy pronájmu IT specialistů. Nejčastěji podepisované smlouvy podle respondentů znějí na dobu neurčitou. „Stále se nejčastěji hledají pracovníci na dobu neurčitou, v řádech procent pak na krátkodobé projekty – zejména pro oblast testování, následovanou programováním nebo administraci,“ potvrzuje Rychtář.

„Při hlavním pracovním poměru se jedná téměř vždy o pracovní smlouvu na dobu neurčitou,“ tvrdí pak shodně zástupci společností LogicaGMC, Siemens IT Solutions and Services i Grisoftu.

Jen v Sitronicsu udávají, že na specializované projekty využívají také outsourcing a Petr Bek (MaxiJob) přitakává, že se objevuje i tato forma spolupráce: „Poptávka po IT specialistech je jak pro konkrétní firmu, tak i pro outsourcing.“

SITUACE V ZAHRANIČÍ

Abychom poskytli komplexnější pohled, nesmíme opomenout ani území za hranicemi našeho státu. Jaká je situace tam? Je najímání či pronájem IT odborníků jinde výhodnější?

„Poměrně velké množství kvalitních IT odborníků nabízí Rumunsko. Většina je vybavena dobrou angličtinou, ochotou cestovat, případně se relokovat, a dobrými znalostmi IT. Jejich mzda je relativně v možnostech zaměstnavatelů. Dále Bulharsko, popřípadě Polsko, u kterého je největší nevýhodou platové očekávání kandidátů. U Rumunska je nevýhodou oproti Polsku větší geografická vzdálenost,“ komentuje situaci Hynek Rychtář z Talents Technology.

Když jsme se zajímali o to, zda v Česku působící společnosti sahají po svých zaměstnancích také mimo naše hranice, dostalo se nám pestré palety odpovědí. Magdálena Válková ze Sitronics Telecom Solutions ČR kupříkladu říká: „… v naší společnosti zaměstnáváme pracovníky 39 různých národností z celého světa. Najímáme IT specialisty ze zemí východní Evropy a v outsourcingu využíváme i zdroje ze vzdálenějších destinací, např. Indie,“ a pokračuje: „Administrativa spojená se zaměstnáváním cizinců ze zemí mimo EU je poměrně náročná. V této oblasti máme však již dlouhodobé zkušenosti a najít specialistu, který se této problematice věnuje na plný úvazek.“

Zahraniční uchazeče vítají také ve společnosti LogicaCMG. „Ano, některé z našich pozic jsou otevřeny i pro uchazeče ze zahraničí. Záleží, zda je náplň práce dané pozice zaměřena na českou nebo zahraniční klientelu. Máme zkušenosti s náborem specialistů z východní Evropy. Přímý nábor z Indie a Číny neprovádíme – LogicaCMG má v Indii vlastní pobočku.“ Administrativu pak kvůli její náročnost ponechávají na specializovaných agenturách.

V Grisoftu rovněž rozhazují sítě i v zahraničí, většinou však jde o nábor ze zemí Evropské unie, takže „…nelze říci, že by pro nás s tím spojená administrativa byla nějakou velkou zátěží,“ ujišťuje personální manažerka Petra Vahalová a potvrzuje, že v případě osob ze zemí třetího světa je vše komplikovanější. V Siemens IT Solutions and Services je pak situace ještě o něco jiná. Hovoří Oleg Blaško, Chief Operations Officer ze Siemens IT Solutions and Services: „Ze zahraničí IT specialisty nenakupujeme ani nenajímáme. Máme svá offshoringová centra ve světě a v rámci korporace sdílíme celosvětovou konzultantskou základnu.“

HLAVNÍ ZDROJ ODBORNÍKŮ

Poslední otázka pro respondenty z odběratelské základny se týkala formy hledání vhodných specialistů. Jedničkou v tomto směru jsou podle odpovědí především personální agentury.

„Hlavním zdrojem jsou pro nás personální agentury. Využíváme zároveň inzerci na internetu (na pracovních portálech),“ říká HR Director Magdaléna Válková (Sitronics Telecom Solutions, Czech Republic). Podobně to dělají i v Grisoftu, kde jsou hlavním zdrojem pro nábor nových zaměstnanců také zprostředkovatelské agentury. „… ty jsou následované vnitřními zdroji,“ dodává personální manažerka Petra Vahalová. Oleg Blaško, jako hlavní zdroje uvádí: „HR, inzerci, spolupráci se školami nebo účasti na nových projektech typu Unicorn College.” A konečně HR Manager společnosti LogicaGMC Petra Pacíková říká: „Nábor v naší společnosti je zajišťován přes HR oddělení. Hlavním zdrojem náboru v naší společnosti je interní kampaň mezi zaměstnanci, firemní prezentace na internetu, spolupráce s vysokými školami a personální agentury.“

Všichni respondenti se shodli především na tom, že IT specialistů je na českém trhu stále nedostatek. Nejvíce přitom chybějí programátoři a vývojáři. Většina IT specialistů je nabírána prostřednictvím personálních agentur či inzerátů, někdy se společnosti obrací k vnitřním zdrojům. Spolupráci se zahraničními experty se vyloženě nebrání žádná z dotazovaných firem. Smlouvy s IT specialisty jsou nejčastěji podepisovány na dobu neurčitou, raritou však v oboru není ani outsourcing.

Komentáře