Nedůvěra k outsourcingu stojí miliardy

Velké evropské podniky přicházejí o potenciální úspory ve výši 5,4 miliardy liber ročně, protože se bojí svěřit některé činnosti externím dodavatelům formou outsourcingu. V současné době činí tyto úspory asi 2,2 miliardy liber, což ukazuje, že se zdaleka nejedná o vyspělý trh, a to nejen ve srovnání s ideálním stavem, ale také v porovnání s pokročilejšími trhy. Uvádí se to v analýze, kterou zveřejnila společnost LogicaCMG.

Nedůvěra k outsourcingu stojí miliardy


Podle této analýzy se optimální rovnováha mezi zajišťováním činnosti vlastními zaměstnanci a pronájmem služby od externího dodavatele pohybuje kolem poměru 30:70. To znamená, že by společnost měla realizovat vlastními silami přibližně třetinu svých aktivit.

Studie také ukazuje, že dobré outsourcingové kontrakty mohou výrazně snížit nejrůznější podnikatelská rizika. V této souvislosti je zarážející, že téměř 60 % velkých evropských podniků se analýzou rizik nezabývá vůbec a mnoho dalších firem až v situaci, kdy začínají uvažovat o outsourcingu činností. Rizika spojená s provozováním činností vlastními silami tak zůstávají skryta. “Příliš mnoho společností čelí nepřiměřené míře rizik – prostě proto, že o tom nevědí,” říká ředitel pro outsourcing ve firmě LogicaCMG Bob Fawthrop a doporučuje model smíšeného outsourcingu, s nímž LogicaCMG přišla a který umožňuje přesně vyhodnotit náklady a přínosy, a zároveň přenést podstatnou část rizik na externího dodavatele. “Naše studie ukázala velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Lze však říci, že dosud převládá situace, kdy je mnoha podnikům jasné, že outsourcing by jim přinesl výrazné úspory, ale nejsou schopny překonat převážně iracionální obavy. Mnoho podniků si navíc myslí, že pokud něco zajišťují jejich vlastní zaměstnanci, nejsou s tím spojena žádná rizika. To prostě není pravda.”

Komentáře