Nejvíc fúzí a akvizic v Evropě bylo vloni ve finančních službách

Hodnota transakcí provedených v evropském odvětví finančních služeb dosáhla téměř pětiny celkového objemu fúzí a akvizic, které byly v loňském roce v Evropě uskutečněny, a zájem o další transakce neustává.

Nejvíc fúzí a akvizic v Evropě bylo vloni ve finančních službách


Hodnota transakcí provedených v evropském odvětví finančních služeb dosáhla téměř pětiny celkového objemu fúzí a akvizic, které byly v loňském roce v Evropě uskutečněny, a zájem o další transakce neustává.

Toto zjištění vyplynulo z nejnovější studie PricewaterhouseCoopers „Od nejistoty k příležitostem: Fúze a akvizice na evropských rozvinutých a rozvíjejících se trzích.“

Celková hodnota transakcí v oblasti finančních služeb dosáhla v loňském roce 207,7 mld. EUR, což představuje oproti roku 2006 (136,9 mld. EUR) nárůst o 52 %. Počet transakcí se zvýšil o 61 % na 281. Největší transakce byla akvizice ABN AMRO, kterou provedla banka RBS (Royal Bank of Scotland). Svou velikostí představovala téměř jednu třetinu všech transakcí, nicméně i po jejím vyloučení je patrné, že hodnota transakcí uskutečněných v loňském roce je v porovnání s uplynulými lety mírně vyšší. Velkých transakcí (přesahující hodnotu 1 mld. EUR) bylo v loňském roce uskutečněno 31 (v roce 2005 to bylo 18). Počet malých/středních transakcí (do hodnoty 0,5 mld. EUR) se oproti roku 2006 zvýšil o 64 %.

Podle výše hodnoty tvořily zahraniční transakce dvě třetiny všech transakcí uskutečněných v roce 2007. Této skutečnosti napomohla i akvizice ABN AMRO.

Vzhledem k neustávající potřebě společností působících v evropském odvětví finančních služeb generovat stále vyšší zisk bude i nadále pokračovat aktivita v této oblasti. Na druhou stranu však lze předpokládat, že dojde k ochlazení ekonomických podmínek. Z průzkumu provedené pro potřeby této studie mezi zástupci evropských společností působících v oblasti finančních služeb vyplynulo, že jsou optimističtí i pokud jde o velké transakce. Devětadvacet procent z nich očekává, že hlad po těchto transakcích se v příštím roce ještě zvýší.

Nick Page, partner ve skupině Poradenství při transakcích společnosti PricewaterhouseCoopers, uvedl:

„Zdá se, že problém s úvěrovým rizikem (credit crunch) na nějakou dobu promění oblast fúzí a akvizic ve finančních službách v Evropě. Banky, které jsou pro potřeby financování vysoce závislé na kapitálových trzích, mohou být v roce 2008 nuceny k nedobrovolnému prodeji. Asijské banky vykazující vysokou likviditu mohou s evropskými zahájit jednání v mnohem přátelštějším duchu než tomu bylo před rokem a pravděpodobně budeme svědky toho, že více bankovních domů uvítá kapitál, který jim nabídnou fondy spravující finanční přebytky bohatých zemí především z oblasti Blízkého Východu.

Počet transakcí ve střední a východní Evropě vzrostl v roce 2007 pouze o 6 %, což je nejnižší nárůst za posledních pět let. Omezený počet větších investičních cílů a stále se rozšiřující úvěrové marže vedou spolu s nejistotou k tomu, že fúze a akvizice v oblasti finančních služeb ve střední a jihovýchodní Evropě jsou závislé na divesticích.“

Transakce uskutečněné v oblasti bankovnictví v loňském roce (141,4 mld. EUR) se výrazně podílely na celkové hodnotě všech transakcí ve finančních službách a tvořily jejich největší podíl. O 72 % se zvýšil počet transakcí v oblasti pojišťovnictví a více než pětinásobně se zvýšil počet transakcí v oblasti správy investičního majetku.

Paul Cunnigham, partner v oddělení Auditorských služeb PricewaterhouseCoopers Česká republika a vedoucí partner pro finanční služby ve střední a východní Evropě, uvedl:

„V roce 2007 se investoři zajímali o region střední a jihovýchodní Evropy, a to nejen o oblast bankovnictví, ale také pojišťovnictví, která nabízí příležitosti k budoucímu růstu. Jednou z největších transakcí bylo uzavření joint venture mezi společnostmi Generali a PPF v České republice. Několik menších akvizic bylo uskutečněno ve státech bývalé Jugoslávie, v České republice a na Slovensku. Většina z nich měla zahraniční charakter.

Na vyspělém českém trhu stavebních spořitelen, který však již vykazuje nižší růstový potenciál, byl trend další stabilizace a koncentrace podpořen akvizicí Hypo stavební spořitelny ze strany Reiffeisen Group.“ Zajímavým hráčem na trhu hypoték je také Hypoman.

Finanční investoři uskutečnili v loňském roce výrazný objem transakcí, a to především ve Velké Británii. Zdá se, že v letošním roce mohou čekat tyto subjekty komplikace, neboť bankovní domy jim zpřísňují podmínky pro úvěrování a oceňování. Podle průzkumu se 81 % respondentů domnívá, že počet odkupů ze strany finančních investorů by se v letošním roce měl snížit, 86 % předpokládá, že se sníží množství vypůjčených finančních prostředků.

Nick Page, partner ve skupině Poradenství při transakcích společnosti PricewaterhouseCoopers, uvedl:

„Zatímco u privátních investorů mohou přetrvávat problémy s investicemi do sekuritizovaných dluhových instrumentů, investiční banky naopak disponují rekordními volnými zdroji k reinvestování. I nadále tedy bude docházet k investicím do akvizic, ale patrně s menším podílem vypůjčených zdrojů a za nižší ceny. Tato situace může vést k tomu, že banky se budou více zaměřovat na akvizice v oblasti finančních služeb na menších a středně velkých trzích, popř. budou vyhledávat příležitosti v regionu střední a východní Evropy, který v oblasti finančních služeb nabízí mnohem zajímavější výhled.“

Společnosti působící v oblasti pojišťovnictví v Evropě se budou prostřednictvím fúzí a akvizic snažit získat větší podíly na trhu, stejně jako zvýšit svou vlastní velikost. Boj svedený o pojišťovnu Resolution demonstroval ochotu hlavních hráčů pojistného trhu k transformačním projektům a současně i dokázal, že řada kótovaných pojišťoven je zralá k převzetí.

Studie očekává, že i v roce 2008 bude uskutečněno velké množství fúzí a akvizic prakticky ve všech oblastech pojišťovnictví.

Poznámky:
Pro účely této studie zahrnuje pojem střední a východní Evropa Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Rumunsko, Estonsko, Litvu a Chorvatsko. Jihovýchodní Evropa znamená Řecko, Turecko, Kypr, Srbsko a Černou horu a Bulharsko.

Komentáře